Angajaţii a trei societăţi craiovene – Ajutaţi să se califice profesional pentru a-şi păstra locurile de muncă

0
252

180 de salariaţi din domeniile prelucrarea lemnului, confecţii, comerţ şi patiserie-cofetărie vor beneficia de consiliere şi orientare profesională, iar 110 angajaţi de la trei societăţi din Craiova vor urma cursuri de calificare profesională în meseriile pe care le practică acum ca necalificaţi. Iniţiativa aparţine Centrului European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor (CEPIR) şi se va derula prin intermediul proiectului „Calificarea profesională, o şansă pentru angajaţi în menţinerea locurilor de muncă”, cofinanţat din Fondul Social European, prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.3: Acces şi participare la formare profesională continuă. Parteneri în acest proiect sunt Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, Asociaţia Dominou şi societăţile Docara Conf SRL, Adma Design SRL şi Coralex SRL.

După cum ne-a explicat vicepreşedintele CEPIR, Mirela Sandu, „ideea acestui proiect a venit în urma unei colaborări anterioare cu partenerii menţionaţi, respectiv CJRAE Dolj, Asociaţia Dominou şi cele trei societăţi comerciale. Am dorit să răspundem, în acest fel, nevoii dânşilor de formare profesională, contribuind la creşterea nivelului de calificare a salariaţilor firmelor partenere în proiect. În contextul societăţii actuale, bazate pe cunoaştere, iniţiativa de a organiza cursuri de calificare profesională a personalului angajat ni s-a părut mai mult decât utilă, astfel încât dinamica pieţei muncii să nu mai reprezinte un obstacol în calea păstrării locurilor de muncă. În felul acesta vom contribui însă şi la creşterea productivităţii muncii”. Pe lângă organizarea acestor cursuri, CEPIR şi partenerii săi vor derula şi o campanie de informare şi consiliere profesională, care se va finaliza cu elaborarea, de specialişti în domeniu, a unui material-suport privind activitatea de consiliere şi orientare profesională.

Vor face pasul de la necalificaţi la calificaţi

Grupul-ţintă al proiectului este format din 500 de angajaţi ai unor societăţi doljene care activează în aceleaşi domenii ca şi partenerii din proiect, respectiv industria mobilei, confecţii şi patiserie-cofetărie – care vor fi informaţi în legătură cu beneficiile participării la formarea profesională, la şedinţe de orientare şi consiliere profesională individuale şi de grup, pentru dobândirea unei noi calificări sau a unei calificări superioare, în vederea creşterii şanselor de dobândire şi menţinere a locurilor de muncă. „Din aceşti 500 de salariaţi, 180 vor avea parte de orientare şi consiliere profesională privind cariera din partea unor psihologi atestaţi în psihologia muncii, iar 110 angajaţi ai Coralex, Docara Conf şi Adma Design vor urma cursuri de calificare profesională în meseriile de tâmplar binale, lucrător în tricotaje-confecţii, lucrător în comerţ şi operator la prepararea produselor zaharoase”, a precizat Mirela Sandu. (C.V.)