Visele devin realitate! Elevii de la „mate-info” pot merge la Liceul Militar  din Craiova

0
527

De marţi, 21 iunie, şi până la data de 29 iulie a.c., Centrul Militar Zonal (CMZ) Dolj recrutează candidaţi din învăţământul civil în scopul transferului la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Decizia Ministerul Apărării Naţionale este luată, în acest caz, pentru a permite înfiinţarea claselor a X-a şi a XI-a, în anul şcolar 2016-2017. Primul pas pe care trebuie să-l facă toţi liceenii interesaţi de o carieră militară este să se prezinte la sediul CMZ Dolj, de pe strada „General Dragalina” nr. 60A. Sub îndrumarea cadrelor de aici, cei recrutaţi vor fi încunoştinţaţi despre probele obligatorii: vizita medicală şi testele sportive.militar 1

  Despre oferta educaţională de excepţie apărută în peisajul şcolar craiovean cotidianul nostru a relatat, încă din luna aprilie a.c. Astfel, începând cu anul de învăţământ 2016-2017, în curtea UM 01662 – Batalionul de Instrucţie, Comunicaţii şi Informatică „Fraţii Buzeşti”, situat pe strada „Vasile Alecsandri” nr. 91, va funcţiona Colegiul Militar Liceal „Tudor Vladimirescu”. Măsura luată de Ministerul Apărării Naţionale vine în avantajul elevilor din judeţele Olteniei, care erau nevoiţi să concureze la sute de kilometri distanţă de domiciliu. Totodată, este şi o veste bună pentru liceeni militari proveniţi din Oltenia, care acum învaţă în celelalte centre din ţară şi au posibilitatea să revină în zonele de domiciliu.

  Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza şi Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc erau, până în prezent, cele trei oferte pentru elevii de gimnaziu. Fiecare dintre aceste instituţii oferă, în anul şcolar 2016-2017, câte 100 de locuri pentru băieţi şi 20 pentru fete. Un total anual, aşadar, de 360 de locuri.

Atenţie la vizita medicală şi testele sportive

  Cum bine au anticipat specialiştii Centrului Miliar Zonal Dolj (UM 02403), procesul de informare-recrutare a candidaţilor pentru admiterea în clasa a IX-a la noul Colegiu Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova a confirmat ceea ce mai toată lumea ştia. Mulţi candidaţi au picat la vizita medicală, fiind pentru mai toţi dintre aceştia prima şi cea mai riguroasă experienţă de acest gen. Medicii de la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja” Craiova, unitate subordonată Direcţiei Medicale din Ministerul Apărării Naţionale, nu au făcut rabat de la normative medicale impuse candidaţilor. Mulţi tineri a trebuit să accepte că nu sunt compatibili cu criteriile medicale militare.

  Totodată, probele sportive susţinute de elevi, la Alba-Iulia, au fost acceptabile pentru cei pregătiţi, dar foarte dificile pentru mulţi alţii. Un semnal de alarmă trebuie tras, încă de pe acum, spun cadrele CMZ Dolj, referindu-se la segmentul probelor fizice. Sedentarismul, alimentaţia necorespunzătoare, timpul liber petrecut în marea lui majoritate în faţa calculatorului, tabletei sau telefoanelor mobile provoacă un apetit scăzut al elevilor pentru mişcarea fizică, în general, şi sportul ca hobby, în special. Cu repercusiunile de rigoare pentru o accederea la o carieră profesională de natură militară.cmz

Condiţii cumulative pentru elevi

  Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Dolj specifică şi criteriile de recrutare pe care candidaţii trebuie să le întrunească cumulativ. „Elevii trebuie să fie absolvenţi ai clasei a IX-a, respectiv ai clasei a X-a, în anul şcolar 2015-2016, la specializarea Matematică-Informatică. De asemenea, să aibă cel puţin media generală 8.00 şi cel puţin media 7.00 la disciplinele Matematică, Informatică, Fizică şi Limba engleză, în clasa a IX-a, respectiv în clasele a IX-a şi a X-a. Mai trebuie să aibă media la purtare cel puţin 9.00, în clasa a IX-a, pentru absolvenţii acestei clase, respectiv în clasele a IX-a şi a X-a, pentru absolvenţii clasei a X-a, conform prevederilor normelor în vigoare ce reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. Candidaţii să nu fi repetat niciunul dintre anii de studii liceale absolvite. De precizat că recrutarea şi selecţia candidaţilor se desfăşoară de către birourile informare-recrutare în perioada 21 iunie – 29 iulie a.c., iar pentru relaţii suplimentare puteţi suna la numerele de telefon 0251.41.47.41, 0251.53.44.04 interior 106 sau la sediul instituţiei din Craiova, strada „General Dragalina” nr. 60A”, ne-a precizat lt.col. Cornel Zamfir, ofiţer responsabil cu relaţii publice din cadrul Centrului Militar Zonal Dolj.

Traseul utilitar-aplicativ, o probă complexă

Candidaţii vor susţine probele sportive, ce sunt cele grupate sub denumirea generică de traseu utilitar-aplicativ, finalizat cu alergarea pe distanţa de 1.000 m. Schema orientativă a traseului este afişată la sediul CMZ Craiova. Traseul utilitar-aplicativ are o lungime de 90 m şi cuprinde 10 elemente, în următoarea succesiune: două sărituri în lungime, succesive, de pe loc; aruncarea a 4 mingi diferite la ţintă; tracţiuni la bară fixă pentru candidaţii de sex masculin – flotări pentru candidaţii de sex feminin; deplasare în echilibru, pe bănci de gimnastică; rostogoliri înainte din ghemuit în ghemuit pe sol; escaladarea unui obstacol – ladă sau cal de gimnastică; sărituri în spaţii marcate pe sol; deplasare târâş pe sub un obstacol; ridicare şi transport de greutăţi printre jaloane; alergare 25 m.

  Baremul pentru traseul utilitar-aplicativ este de 1 minut şi 40 secunde, pentru ambele categorii de candidaţi – băieţi şi fete. Evaluarea se face prin calcularea timpului total – timpul de parcurgere a traseului, la care se însumează penalităţile şi raportarea acestuia la baremul stabilit. Operaţiunea se realizează, după ce toţi candidaţii seriei au parcurs proba, iar rezultatul final „Admis / Respins” le este comunicat de unul dintre evaluatori. Din categoria probelor prevăzute pentru testarea nivelului capacităţii motrice a candidaţilor face parte şi alergarea pe distanţa de 1.000 m. Aici, baremul este unic, pentru ambele categorii de candidaţi: 4 minute şi 15 secunde.

Repere profesionale pentru elevi

În curtea UM 01662 – Batalionul de Instrucţie, Comunicaţii şi Informatică „Fraţii Buzeşti”, situată pe strada „Vasile Alecsandri” nr. 91, va funcţiona aşadar, din această toamnă, Colegiul Militar Liceal „Tudor Vladimirescu”. Acest Batalion este punctul de prezenţă a Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii în zona structurilor de instrucţie din Armata României dispuse la Caracal, Buzău, Chitila, Mangalia, Sibiu şi Făgăraş şi pune pe această hartă şi garnizoana Craiova. Aşa cum preciza şi col. Gheorghe Dincă: „restructurarea a «optimizat» statul bazei, transformându-l în batalion. Acesta, cel din 2005 sau cel din 2010, este continuatorul regimentului de transmisiuni. Este unitatea de instrucţie a armei comunicaţii şi informatică, singura din Armata României, care formează luptătorul şi iniţiază specialistul de la baza structurilor de execuţie în armă”.

  O astfel de poziţionare a liceenilor militari din Craiova nu poate fi decât de bun augur pentru viitoarele trăsături de caracter, pe care le vor dezvolta în cariera militară. Armata Română rămâne aceeaşi instituţie credibilă, profesionistă şi într-o perpetuă modernizare umană şi tehnică. Să nu uităm nici de aportul şefului Statului Major General, generalul Nicolae-Ionel Ciucă, doljean născut pe meleagurile Pleniţei, care în februarie anul viitor va prinde al 49-lea “bujor” al vieţii. Fără intenţia şi sprijinul său, învăţământul militar din Craiova ar fi fost doar o fanfaronadă goală cu care politicienii craioveni se tot împăunează pe mai toate uliţele Doljului. Uniforma militară, spre deosebire de costumul “Armani” purtat vremelnic de fauna politică, are demnitate! În avans, un “La mulţi ani!”, cordial, generalului Ciucă şi îi dorim să ţină, ca şi până acum, aproape de suflet, meleagurile şi oamenii din jurul cărora a plecat.