Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului

0
151

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 23 mai 2019

I.               PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, Tokyo

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/LEGE.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

II.            PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.       PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţe proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/OUG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-15.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-16.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-17.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale “Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-18.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 31 ianuarie 2019 şi la Bucureşti la 7 martie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-35.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-20.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională “PLAFAR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-21.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHGAEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHGANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-22.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 380, aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexelor nr.4 şi nr.40 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-23.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru constituirea dreptului de administrare în favoarea Aeroclubului României, şi pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HGANEXE.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-24.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene din subordinea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-25.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Giurgiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-26.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-28.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-29.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-30.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-31.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Râşnov, judeţul Braşov

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-32.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea steagului comunei Topolog, judeţul Tulcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-33.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 7-a Conferinţă internaţională electorală, cu tema “Participarea electorală şi educaţia pentru democraţie” şi cea de-a 7-a Reuniune Generală a Reţelei de competenţe electorale francofone (RECEF), organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Reţeaua de competenţe electorale francofone şi desfăşurate în perioada 5-7 iunie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-34.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HGANEXA-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

IV.     MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională şi planul de acţiune privind îndeplinirea condiţiei favorizante privind “Planificarea actualizată a gestionării deşeurilor”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    MEMORANDUM cu tema: Iniţierea negocierilor cu Comisia Europeană privind documentele naţionale de programare a finanţărilor din fonduri europene 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2020-2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    MEMORANDUM referitor: Instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru construcţia de rezidenţe pentru persoane vârstnice denumită Programul “Ana Aslan – gROwth, rezidenţe pentru vârstnici” şi încadrarea acestei scheme de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

5.    MEMORANDUM referitor: Instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru Programul “O comună – o ambulanţă” şi încadrarea acestei scheme de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

V.      INFORMĂRI

  1. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum şi pentru referendumul naţional din data de 26 mai 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/INFO-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.