Comisia Europeană are patru mari recomandări pentru România

0
135

Comisia Europeană a publicat săptămâna trecută, recomandările specifice de ţară pentru 2016, pentru politicile economice naţionale. Potrivit documentului, Comisia Europeană are patru mari recomandări pentru România, fiecare cu mai multe subpuncte, de la consolidare fiscală si bugetară până la continuarea reformei în domeniul sănătăţii, educaţiei si administraţiei publice.Comisia_Europeana

          În domeniul macroeconomic, recomandarea Comisiei se referă la evitarea abaterii, în 2016, de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) şi realizarea unei ajustări fiscale de 0,5% din PIB în anul 2017. De asemenea, se recomanda consolidarea cadrului bugetar şi fiscal, precum şi cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor.

           În domeniul social, Comisia recomanda adaptarea serviciilor furnizate de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă la profilul celor care îşi caută un loc de muncă; adoptarea unor criterii obiective pentru stabilirea salariului minim; egalizarea vârstei de pensionare pentru femei şi bărbaţi; combaterea abandonului şcolar timpuriu şi sporirea calităţii educaţiei, în special în rândul populaţiei rome.

           Recomandările Comisiei include, de asemenea, limitarea plăţilor informale în sistemul de sănătate şi creşterea ponderii îngrijirii în regim ambulatoriu.

       În privinţa administraţiei publice, în viziunea Comisiei este necesară creşterea independenţei şi transparenţei gestionării resurselor umane si simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri si cetăţeni, precum şi consolidarea guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat.

       Alte aspecte vizate de recomandările Comisiei prevăd: îmbunătăţirea accesului la servicii publice integrate, extinderea infrastructurii de bază şi diversificarea economică, în special în zonele rurale, adoptarea şi punerea în aplicare a planului general de transport şi o mai bună prioritizare a proiectelor publice de investiţii. Publicarea recomandărilor specifice de ţară reprezintă un moment cheie în Semestrul European, care este ciclul coordonării politicilor economice naţionale la nivel european.