Amenzi usturătoare pentru cei care nu depun Declaraţia 200

1
45

Luni, 27 martie este termenul limită până când contribuabilii doljeni mai pot să depună la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj  formularul 200 – “Declaraţia privind veniturile realizate din România, pentru veniturile anului 2012”. Directorul executiv al DGFP Dolj, Mircea Silviu Pîrvuleţu a precizat că declaraţia se completează şi se depune pentru mai multe categorii de venituri cum ar fi cele obţinute din activităţile independente sau cele obţinute din cedarea folosinţei bunurilor mobile sau imobile, închirieri şi arendă, pentru care venitul net se determină în sistem real. „Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal; persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii”, a precizat directorul executiv într-un comunicat de presă remis redacţiei cotidianului Cuvântul Libertăţii. Nici persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final nu au obligaţia depunerii declaraţiei.

Sunt impozitate şi veniturile din cultivarea şi valorificarea florilor

Declaraţia o vor mai depune şi persoanele care au obţinut venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real. Adică, pe de o parte este vorba de veniturile din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; iar pe de altă parte, despre veniturile obţinute din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; precum şi venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea. „Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal”, a subliniat ec. Mircea Silviu Pârvuleţu.

Se va completa numărul de surse sau categorii de venituri realizate

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolul II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul – „Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate. Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, secţiunea: asistenţă contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicaţii. „Nedepunerea formularului 200  până la data de 27 mai 2013 se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei”, a mai precizat directorul executiv al DGFP Dolj.

Declaraţia 200 o vor mai depune până cel târziu luni şi cei care au obţinut vanituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

1 COMENTARIU

  1. De curiozitate macar ati intrat si voi pe site-ul ANAF, acolo unde ne sfatuiti pe noi s-o facem, pentru a descarca formularul 200? Nu de alta dar eu am intrat si, surpriza, nu exista formularul 200. De fapt, nu exista niciun formular care poate fi descarcat. Probabil considera ca ar fi prea simplu asa pentru contribuabil si nu ar mai putea sa ne umileasca ei destul pe la ghisee!

Comments are closed.