Atenţie comercianţi! Controale drastice în pieţe şi târguri, înainte de Sărbătorilor Pascale

0
134

Conducerea medicilor sanitari-veterinari a dispus demararea acţiunilor specifice perioadei premergătoare Paştelui, intensificarea controalelor oficiale şi a măsurilor care trebuie aplicate pentru prevenirea toxiinfecţiilor alimentare. La aceste acţiuni tematice vor participa medicii veterinari din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Dolj, circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (CSVSA) dar şi ai circumscripţiilor sanitare veterinare zonale (CSVZ). În judeţ, defilăm tot cu un singur târg săptămânal acreditat sanitar-veterinar, cel de la Argetoaia. Mai mult, specialiştii vor controla şi lanţul de distribuţie a laptelui crud ce ajunge în şcolile doljene.

          În perioadele 21.03-27.03.2016 aferentă Sărbătorile Pascale Catolice şi 14.04-03.05.2016, suprapusă peste Sărbătorile Pascale Ortodoxe medicii saniari-veterinari vor asigura permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, vor afişa programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare. Controalele urmăresc respectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate târgurile de animale, pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare şi unităţile de alimentaţie publică. În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate, în care vor fi valorificate carnea şi celelalte produse de origine animală, se va asigura personal de specialitate.

          „Avem personalul mobilizat în perioada aceasta, ca să controleze unităţile de sacrificare a mieilor, ce vor fi prelucraţi, în primă fază, pentru Paştele Catolic. Medicii sanitari-veterinari s-au aprovizionat cu crotalii în vederea identificării mieilor pentru a putea fi comercializaţi, legal, către abatoare. Avem deja miei trimişi din Dolj, în judeţul Vâlcea. Este vorba de două loturi, care au mers la un abator din judeţul vecin”, ne-a precizat dr. Costică Retea, director adjunct al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.

Colaborări între instituţii

          Pentru informarea şi conştientizarea consumatorilor asupra riscurilor pentru sănătatea publică, care decurg în cazul tăierii animalelor în spaţii neaprobate şi fără supraveghere sanitară veterinară sau a achiziţionării de produse alimentare din spaţii neautorizate, DSVSA Dolj vor informa în scris primăriile şi prefectura asupra acestor aspecte.

          De asemenea, pentru asigurarea protecţiei consumatorilor, inspectorii sanitari veterinari vor colabora cu reprezentanţii altor instituţii competente de la nivel judeţean sau local – primării, consiliu judeţean, ANAF, ANPC, IPJ – şi pot organiza acţiuni comune de control în unităţile care produc, procesează, depozitează, şi comercializează produse de origine animală, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate de ANSVSA cu alte autorităţi abilitate.

Abaterile vor fi sancţionate drastic

          În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că, în târgurile de animale, în pieţele agroalimentare, în unităţile de procesare sau în unităţile de desfacere nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, DSVSA Dolj va aplica măsura suspendării activităţii, până la remedierea tuturor deficienţelor şi va da sancţiuni, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

          Să mai precizăm că, în tot Doljul, un singur târg săptămânal este acreditat sanitar-veterinar. Cel de la Argetoaia. Fireşte, cu bani europeni! Că, pe forţe proprii, nu mai suntem în stare de mare lucru. Autorizarea târgurilor săptămânale nu este o banală aprobare pe o hârtie oficială. Practic, presupune investiţii în spaţii sanitare, zone de sacrificare cu trasabilitate exactă, măsuri de igienă corespunzătoare, prezenţa unui medic sanitar-veterinar care să certifice calitatea cărnii, etc. Or, toate acestea înseamnă bani, şi nu puţini.

Nimeni nu se mai încumetă să investească în târguri

          Termenele limită de depunere la D.S.V.S.A. Dolj a documentaţie spre avizarea târgurilor au fost prelungite şi tot prelungite, anul trecut. Solicitarea conducerii D.S.V.S.A. Dolj are, putem spune, caracter de repetabilitate la mai toate şedinţele Colegiului Prefectural. Ca măsură de sprijin, medicii veterinari îndeamnă la constituirea unor parteneriate public-privat prin care persoane interesate pot lua în administrare târgurile de animale. „Autorizarea cât mai grabnică a acestor târguri ne va permite să controlăm mişcarea efectivelor de animale şi să ne îndeplinim atribuţiile de control şi siguranţa alimentelor”, ne-a menţionat dr. Costică Retea, director adjunct al D.S.V.S.A. Dolj.

          Conducerea DSVSA Dolj a tot transmis primăriilor pe raza cărora se află târguri de animale o fişă de măsuri ce trebuiesc îndeplinite pentru a primi acreditarea. Este vorba despre Băileşti, Bechet, Craiova, Dăbuleni, Filiaşi, Gogoşu, Melineşti, Pleniţa, Poiana Mare, Scaeşti. Sunt condiţii fireşti, deloc exigente, care permit redeschiderea activităţii în târguri, mai ales că, în mai puţin de câteva zile, sacrificarea mieilor va fi un fapt banal în aceste comune. Am încercat să aflăm cum a reuşit conducerea primăriei Argetoaia să obţină, în urmă cu ceva vreme, acreditarea târgului de animale. “Graţie accesării unui proiect pe fonduri europene am reuşit să modernizăm târgul şi, astfel, să îndeplinim condiţiile sanitar-veterinare cerute de DSVSA Dolj. Fac precizarea că autorizaţia am primit-o în 2015”, ne-a precizat, contactat telefonic, Mircea Beznă, fost primar al comunei Argetoaia.

Suflă şi-n iaurt!

          Andrei Butaru, preşedinte-secretar de stat al ANSVSA a dispus, pentru perioada 22 martie – 6 aprilie 2016, organizarea de controale oficiale care vizează respectarea condiţiilor sanitare veterinare referitoare la producerea, colectarea şi procesarea laptelui crud şi a produselor lactate. Conducerea executivă a DSVSA Dolj vor colabora cu Instituţia Prefectului şi cu Direcţia de Sănătate Publică, în vederea organizării unor controale tematice comune DSVSA-DSP în ferme de animale producătoare de lapte, centre de colectare şi unităţi de procesare a laptelui, conform atribuţiilor ce revin DSVSA şi DSP, stabilite de legislaţia în vigoare şi, respectiv, în baza Protocolului de colaborare, încheiat în anul 2012, între  ANSVSA şi Ministerul Sănătăţii.

Igiena, înainte de toate!

          O atenţie deosebită va fi acordată respectării condiţiilor de igienă şi a lanţului frigorific pe durata transportului, a depozitării laptelui şi a produselor lactate distribuite prin programul “Laptele şi cornul”. În acest sens, vor fi efectuate controale oficiale la depozitele independente care asigură depozitarea produselor lactate, precum şi la operatorii care deţin mijloace de transport şi asigură distribuţia laptelui şi  a produselor lactate distribuite în cadrul acestui program.