Centre de consiliere pentru şomeri

0
439

Cinci centre de consiliere, care vor desfăşura activităţi specifice, de formare profesională şi informare, pentru cel puţin 250 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, urmează a fi deschise în Slatina, Balş, Calafat, Horezu şi Tismana.

Înfiinţarea acestor centre este posibilă prin proiectul „Dezvoltarea şi implementarea de măsuri active de ocupare prin crearea unei reţele de centre de consiliere în regiunea Sud-vest Oltenia – CANPER”, lansat de Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS (Bucureşti), Business Development Services (Bucureşti) şi Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Nonprofit din Oltenia. „Proiectul CANPER îşi propune nu numai să pregătească profesional persoanele care fac parte din grupul-ţintă, dar şi să le faciliteze accesul pe piaţa muncii”, informează părţile implicate.

Proiectul se încadrează în axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013.