A fost aprobat calendarul înscrierilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2023 – 2024

0
206

Ministerul Educației a a trimis spre publicare, în Monitorul Oficial, calendarul înscrierii în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2023 – 2024. Sunt prezentate două etape de înscriere.

FOTO: arhivă

După cum precizează Ministerul Educaţiei, prima etapă va începe pe 3 mai. Iată cum arată calendarul:

3 mai  – 18 mai 2023: Completarea, depunere și validarea cererilor-tip de înscriere; 19-22 mai  Procesarea cererilor-tip de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție; 23 mai – 29 mai 2023: Procesarea cererile-tip de înscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea (în limita locurilor disponibile) sau respingerea cererilor acestora; 30 mai 2023: Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție; 31 mai 2023: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

5 iunie 2023: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,   elaborate de inspectoratul școlar; 6 iunie – 12 iunie 2023: Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă; 13 iunie – 14 iunie 2023: Procesarea cererilor-tip de înscriere; 15 iunie 2023: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Precizări pentru a doua etapă de înscriere:

Cererile -tip înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ unde există locuri disponibile după încheierea primei etape de înscriere.

Părinții/ reprezentanții legali completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.

Cerera-tip se depune/se transmite și se validează la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate.