Pentru a dinamiza accesul la finanţare în opt ţări,  / FEI şi UniCredit au semnat contractul de garanţii InnovFin

0
242

Fondul European de Investiţii (FEI) şi UniCredit au semnat contractul de garanţii InnovFin, acordate IMM-urilor pentru a dinamiza accesul la finanţare pentru firmele inovatoare mici, mijlocii şi cu capitalizare medie în opt ţări. Această tranzacţie beneficiază de sprijin din partea Orizont 2020, programul-cadru pentru cercetare şi inovare al UE, şi din partea Fondului european pentru investiţii strategice (FEIS), pilonul central al Planului de Investiţii pentru Europa.

jyirki katainenUniCredit, prin subsidiarele sale, va oferi astfel o finanţare suplimentară de 160 de milioane de euro companiilor inovatoare din România, Bulgaria, Ungaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Republica Cehă, Slovacia, şi Serbia. Băncile din Bosnia şi Herţegovina şi Serbia vor beneficia de sprijinul unei garanţii oferite de FEI şi sprijinită prin Orizont 2020, în timp ce contractele de garanţie cu băncile grupului UniCredit din România, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria vor avea la bază sprijinul Planului de Investiţii pentru Europa. “Acest acord este o veste excelentă pentru companiile mici inovatoare din aceste 8 ţări. Finanţarea suplimentară de 160 de milioane de euro disponibilă prin acest acord demonstrează că Planul de Investiţii joacă un rol crucial pentru Comisia Europeană în atingerea obiectivului de a sprijini IMM-urilor să creeze joburi, să inoveze şi să crească”, a subliniat Vicepreşedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creştere economică, investiţii şi competitivitate.

România: 100 de milioane de euro

corina cretuRomânia a alocat 100 de milioane de euro pentru iniţiativa pentru IMM-uri. Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu estimează că efectul de pârghie al investiţiilor private în împrumuturi pentru IMM-uri va creşte de patru ori valoarea investiţiilor prin această iniţiativă, sub formă de garanţii neplafonate pentru aproximativ 400 milioane de euro sau mai mult. “Finanţarea UE reprezintă o sursă principală de investiţii publice şi România a beneficiat în mod clar: reducerea efectelor crizei financiare şi economice, crearea de noi locuri de muncă, sprijin pentru cercetare şi inovare, precum şi reabilitarea infrastructurilor“, a declarat la rândul său Corina Creţu.

Companiile cu potenţial înalt de creştere

unicreditTranzacţia reflectă angajamentul UE de a lansa rapid iniţiative concrete care au ca ţintă accelerarea tranzacţiilor de finanţare şi garantare capabile să impulsioneze crearea de locuri de muncă şi creşterea economică în UE. “Acest acord de garantare la nivelul grupului UniCredit pentru IMM-uri va fi de mare ajutor pentru ţările din regiunea Balcanilor Occidentali şi din Europa de est, în sprijinirea activităţii de inovare şi antreprenoriat. Sunt încrezător că reţeaua UniCredit din cele 8 ţări va ţinti companiile cu potenţial înalt de creştere, care vor avea capacitatea de a transforma finanţarea obţinută în creştere economică şi locuri de muncă nou create”, a subliniat directorul executiv al FEI, Pier Luigi Gilibert.

Se pot sprijini mai intens dezvoltarea IMM-urilor inovatoare

euroUniCredit este un grup pan-european puternic, cu un model simplu de bancă comercială şi un sistem complet conectat de bancă corporatistă şi de investiţii, care pune la dispoziţia a 25 milioane de clienţi o reţea unică în vestul, centrul şi estul Europei. UniCredit oferă expertiză locală şi internaţională şi îşi însoţeşte şi sprijină clienţii la nivel global, oferindu-le acces de neegalat la bănci de top în cele 14 pieţe principale ca şi în alte 19 ţări la nivel global. Reţeaua europeană a UniCredit include Italia, Germania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, România, Rusia, Slovacia, Slovenia, Serbia şi Turcia.“Suntem ferm angajaţi în sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din Europa centrală şi de est (CEE). Datorită noii facilitaţi de garantare şi reţelei noastre extinse, putem sprijini mai intens dezvoltarea IMM-urilor inovatoare din diferite ţări unde clienţii noştri vor avea acces mai facil la finanţare şi vor beneficia de costuri ale creditului mai bune”, a declarat Carlo Vivaldi, şeful Diviziei CEE a UniCredit.

Despre FEI:

Fondul European de Investiţii (FEI) este parte componentă a Grupului Băncii Europene de Investiţii. Misiunea sa centrală este de a sprijini întreprinderile micro, mici şi mijlocii din Europa prin facilitarea accesului la finanţare. FEI proiectează şi dezvoltă capital de risc şi de dezvoltare, garanţii şi instrumente de microfinanţare care se adresează acestui segment de piaţă. Prin rolul său, FEI întăreşte obiectivele UE de a sprijini inovarea, cercetarea şi dezvoltarea, antreprenoriatul, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Mai multe informaţii despre activitatea FEI în cadrul Fondului European pentru Investiţii Strategice sunt disponibile aici.

 

Despre Planul de Investiţii pentru Europa:

Planul de Investiţii se concentrează pe impulsionarea investiţiilor europene pentru a crea locuri de muncă şi creştere economică, prin folosirea mai inteligentă a resurselor financiare noi şi existente, îndepărtând obstacolele din calea investiţiilor, asigurând vizibilitate şi asistenţă tehnică proiectelor de investiţii. Planul de Investiţii dă deja rezultate. Proiectele şi acordurile aprobate pentru finanţare prin FEIS se aşteaptă să mobilizeze peste 160 de miliarde de euro în investiţii totale în cele 28 de state membre şi să sprijine peste 388.000 de întreprinderi mici şi mijlocii. În data de 14 septembrie 2016, Comisia Europeană a propus extinderea FEIS prin prelungirea duratei acestuia şi întărirea punctelor sale forte. Cele mai noi date pe sectoare de activitate şi pe ţări sunt disponibile aici.

 

Despre InnovFin:

Facilitatea de Garantare a IMM-urilor InnovFin (InnovFin SME Guarantee Facility) este stabilită prin iniţiativa “Finanţarea InnovFin pentru inovatori”, sprijinită prin programul Orizont 2020. Facilitatea acordă garanţii şi contra-garanţii pentru finanţări cu valoare între 25 de mii de euro şi 7,5 milioane euro în scopul de a facilita accesul la finanţare pentru întreprinderi inovatoare mici şi mijlocii şi cu capitalizare medie (până la 499 angajaţi). Facilitatea este administrată de FEI şi este acordată prin intermediari financiari – bănci şi alte instituţii financiare – în statele membre UE şi ţările asociate. Prin această facilitate, intermediarii financiari sunt garantaţi parţial de FEI pentru pierderile generate de finanţarea acordată în cadrul acestei facilitaţii.