Condiţii noi pentru angajarea profesorilor în învăţământul profesional dual

0
287
Ieri, în Monitorul Oficial, au fost publicate noile prevederi ale Legii 364/2022, privind angajarea profesorilor sau salariaţilor în învăţământul profesional dual. Astfel, viitorii profesori sau angajați din școlile profesionale duale vor avea nevoie de un aviz al Consiliului de Administrație al acelei școli ca să poată candida, în momentul în care un post sau o catedră vor fi vacante, după cum precizează Edupedu.ro.

Prin câteva amendamente introduse în Comisia de învățământ din Senat, pe 15 noiembrie 2022,  de fostul ministru al Educației, Monica Anisie, actual președinte al Comisiei, în Legea pentru aprogarea Ordonanței de urgență 128/2022, Parlamentul a decis că Legea Educației este completată la articolul 90 cu un alineat nou, 3^1, care prevede că „pentru posturile didactice/catedrele vacante și rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual, candidaturile vor fi însoțite de avizul consiliului de administrație al unității de învățământ”. Mai exact,  pentru a putea să se înscrie la titularizare sau în celelalte etape de mobilitate pentru ocuparea unui post, fie el vacant sau rezervat (adică există un titular pe el, dar acesta nu predă și e nevoie de un suplinitor), un profesor are nevoie mai întâi de avizul Consiliului de Administrație din școala duală în care vrea să lucreze. Nu este clar ce se întâmplă în lipsa acestuia.

Alte noi modificări pentru profesori

În noiembrie 2022,  Camera Deputaților a modificat articolul 254 al LEN 1/2011 , apărând mai multe avize. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate și avize suplimentare, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare, solicitanții, inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere și de verificare a dosarelor/validare a fișelor de înscriere la aceste etape avizele/documentele justificative necesare, după cum urmează:

a) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate la disciplina Religie, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;

b) avizul Inspectoratului General al Poliției Române/Autorității Rutiere Române, pentru ocuparea catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul «Transporturi/Conducerea autovehiculelor»;

c) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educației, pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminarelor/liceelor vocaționale teologice și a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;

d) avizul Ministerului Apărării Naționale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului Justiției, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională și din unitățile de învățământ subordonate Ministerului Justiției, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;

e) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ, avizat de inspectorul școlar care coordonează activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educator-puericultor, educatoare sau învățător, constituite din disciplinele care se regăsesc în Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat.

Curtea Constituţională a respins sesizarea Preşedintelui României

Președintele României a sesizat Curtea Constituțională înainte ca aceste prevederi să intre în vigoare prin Legea 297/2022 și remarca faptul că „în ceea ce privește natura juridică a avizelor ce trebuie obținute de către solicitanți în cadrul procedurii de ocupare a posturilor didactice respective, aceasta este neclară, întrucât nu rezultă care sunt efectele obținerii/neobținerii lor, mai precis dacă acestea au natura unui aviz conform sau a unui aviz consultativ, pentru solicitanți, respectiv pentru angajatori. Mai mult, nu este clar în ce măsură neobținerea acestor avize favorabile afectează posibilitatea cadrelor didactice de a ocupa acele posturi, în virtutea dreptului de a participa la mobilitatea de personal, astfel cum acest drept este consacrat prin Legea nr. 1/2011”, potrivit acelei sesizări făcute în vara acestui an. Mai erau criticate acolo o serie de aspecte care, în opinia autorului plângerii, îngrădeau dreptul de angajare sau de participare la concurs, după cum precizează Edupedu.ro. Însă Curtea Constituțională a respins sesizarea prin Decizia 466 din octombrie 2022, astfel că avizele au intrat în vigoare și se aplică deja pentru procedura de mobilitate și pentru concursurile care se organizează în 2023.