”Tinerii creează cultură”

0
283

Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico-Socială Oltenia (A.C.C.E.S. OLTENIA) organizează, astăzi, începând cu ora 15:30, în Foaierul Teatrului Naţional ”Marin Sorescu” din Craiova,  evenimentul ”Tinerii creează cultură”, parte componentă a proiectului “Celebrate Culture” implementat prin Programul de finanţare nerambursabilă susţinut de Consiliul Judeţean Dolj 2017.

Evenimentul prezintă o parte dintre creaţiile realizate în cadrul atelierelor de artă teatrală, artă vizuală (fotografie) şi artă literară, desfăşurate în perioada septembrie – noiembrie 2017, în Municipiul Craiova şi are ca scop conştientizarea comunităţii locale cu privire la importanţa şi beneficiile permanentizării unor astfel de activităţi culturale. Obiectivul general al proiectului “Celebrate Culture” a avut în vedere dezvoltarea creativităţii tinerilor şi promovarea valorilor culturale în rândul acestora, prin implementarea unui program interactiv de stimulare a implicării în activităţi culturale clasice, sub forma unor ateliere de lucru şi creaţie.

            În cadrul evenimentului ”Tinerii creează cultură” vor fi prezentate o parte dintre produsele create de tinerii participanţi la atelierele menţionate anterior: un minispectacol de teatru, prezentarea unor creaţii literare şi o expoziţie de fotografie. Totodată, ACCES Oltenia a iniţiat înfiinţarea unei reţele culturale de voluntariat în cadrul căreia au fost deja semnate două parteneriate cu instituţii publice de prestigiu din Municipiul Craiova, Teatrul Naţional ”Marin Sorescu” şi Filarmonica Oltenia, astfel fiind asigurat cadrul necesar pentru stimularea participării tinerilor la viaţa culturală a comunităţii, prin implicarea acestora în activităţi vocaţionale interactive, în vederea conservării patrimoniului naţional.