Un alt examen, pentru viitorii jandarmi, organizat, tot mâine, de Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova

0
446
Sâmbătă, 23.10.2021, are loc proba de verificare a cunoștințelor pentru candidații înscriși la
admiterea pentru Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Drăgășani și Școala Militară de Subofițeri
Jandarmi Fălticeni. Cei 17 candidați, care au fost recrutați de Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova și declarați
„admis” la proba de evaluare a performanței fizice, se vor prezenta sâmbătă, până cel târziu la ora
08.45, la sediul Liceului Energetic Craiova, situat pe strada “Amaradia ” nr. 56.
În vederea prevenirii răspândirii virusuluiSARS-CoV-2,conform normelor legale în
vigoare, la proba de concurs au acces candidații care:
– sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
– se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu
SARS-CoV-2;
– prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-
CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore (efectuat la o unitate medicală de profil);
– prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore (efectuat la o unitate medicală de profil).
Termenele de mai sus se calculează la data susținerii probei de concurs.
Pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor, candidații sunt obligați să se prezinte
în intervalul orar stabilit și comunicat de unitatea de selecție, având asupra lor cartea de identitate
(pașaport sau permis auto) și documentul printat care atestă că se află în una din situațiile prevăzute
mai sus, ustensile de scris cu pastă sau cerneală albastră şi mască de protecție în conformitate cu
măsurile sanitare în vigoare.
Candidaților care nu pot face dovada că se află într-una dintre situațiile de mai sus, nu li se
va permite accesul în sala unde se desfășoară proba scrisă și procedura de admitere pentru aceștia
va înceta.
Totodată, pe durata desfășurării probei, candidații sunt obligați să poarte masca de protecție,
astfel încât să le acopere nasul și gura și să păstreze o distanță de cel puțin 2 m față de toate
persoanele din jur.
Este interzisă intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile,
materiale scrise (cărți, caiete, însemnări etc.), precum și cu orice alte materiale care ar putea servi la
rezolvarea subiectelor.