„Hai la şcoală!”, proiect derulat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
445

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj  este parte în  „Hai la şcoală! Proiect pentru prevenirea abandonului şcolar al copiilor din grupuri defavorizate”, desfăşurat la nivel naţional. Din Dolj, sunt parte în program unităţi de învăţământ din Craiova, Filiaşi şi din comuna Lipovu.

Obiectivul îl reprezintă îmbunătăţirea accesului şi al participării la educaţie al elevilor din mediul rural, în principal, din familii dezavantajate socio- economic, din comunitatea romă, şi a celor cu dificultăţi de adaptare socio-şcolară, prin furnizarea de sprijin unităţilor de învăţământ preuniversitar, fiind cuprinşi 400 de elevi, la nivel naţional, în acest proiect. Din Dolj, participă Craiova, Filiaşi şi Lipovu, iar, din ţară, Bucureşti şi Curtea de Argeş. „În judeţul nostru, au fost obţinute, până acum , rezultate foarte bune, numai dacă vorbim despre elaborarea a două metodologii de educaţie incluzivă şi de realizarea diseminării metodologiilor către cadrele didactice din şcolile cuprinse în program. Lista cu performanţele obţinute este vastă şi trebuie amintită”, a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al ISJ Dolj. Şi , are dreptate. Astfel, la „Grădiniţa prietenoasă” au participat Şcolile Gimnaziale „Petre Mănărcescu” din Lipovu, „Lascăr Catargiu” din Craiova şi cea din Cerăt. La „Şcoala după şcoală”, au fost prezente, pe lângă cele amintite anterior, şi Şcolile Gimnaziale din Gângiova, Bratovoeşti şi Valea Stanciului. De asemenea, la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sfântul Vasile” din Craiova au avut loc sesiuni care au vizat îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor cu deficienţe de auz şi vorbire, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi prin participarea la atelierul de profesionalizare – croitorie, derulate în atelierul amenajat în incinta şcolii. La Şcoala Profesională din Valea Stanciului, s-au desfăşurat sesiuni de informare, consiliere şi orientare a carierei, pentru elevii din învăţământul profesional. Aceleaşi unităţi de învăţământ preuniversitar, prezentate anterior, au asigurat servicii de consiliere pentru părinţi şi copii, consiliere pentru minorii cu deviaţie comportamentală, iar, la Lipovu, a fost înfiinţat Centrul de educaţie interculturală şi nondiscriminare, unde, zilnic, au loc activităţi menite să promoveze tradiţiile, obiceiurile şi cultura atât a românilor, cât şi a celor din etnia romă.