Raport final privind calamităţile din Dolj

0
114

calamitate 1Procesele-verbale întocmite la nivel local, referitoare la culturile calamitate de seceta din acest an, au fost verificate de o comisie multidisciplinară. Peste 14.475 ha cultivate cu porumb au fost afectate. Dar, cea mai mare pierdere este la floarea-soarelui. Aici, 16.932 ha au fost compromise de secetă în proporţie de 38-70%. Nu au lipsit nici surprizele. În localităţile Afumaţi, Catane, Izvoare, Radovan, Segarcea şi Urzicuţa s-a constatat că multe dintre culturi nu depăşeau 30% din gradul de afectare provocat de seceta pedologică. În comunele Şimnicu de Sus, Bistreţ, Întorsura, Drănic şi Maglavit, la data deplasării comisiei, culturile erau deja recoltate, neputându-se efectua evaluarea acestora şi s-a decis să fie luate în calcul procesele verbale, aşa cum au fost întocmite la nivel local.  

  Seceta din acest an nu a ocolit judeţul Dolj. Mai multe comune au întocmit procese-verbale ce atestau starea de fapt şi le-au înaintat autorităţilor pentru a solicita sprijin financiar. În consecinţă, Comisia numită de Prefect prin Ordinele nr. 337/09.08.2016, 343/19.08.2016, 365/01.09.2016 şi 396/14.09.2016 formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, ISU „Oltenia”, Direcţiei pentru Agricultură Dolj, Sistemului de Gospodărire a Apelor Craiova şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, unde s-au produs pagube ca urmare a secetei, s-a deplasat în intervalul 19.08. – 16.09.2016 în localităţile afectate.

Floarea-soarelui, cea mai afectată

  Amărăştii de Sus – 478 ha, Apele Vii – 327 ha, Celaru – 750 ha, Daneţi – 807 ha, Leu – 435 ha sunt doar câteva dintre localităţile, unde cultura de floarea-soarelui a fost puternic afectată de secetă. O suprafaţă de 885 ha, tot cultivată cu floare, a fost calamitată în Pieleşti. Iar la Gângiova, alte 646 ha. Potrivit centralizărilor efectuate de Direcţia pentru Agricultură Dolj, procentul de afectare a culturii de floarea-soarelui a fost între 38 şi 70%, iar suprafaţa totală compromisă a urcat la 16.932 ha. Pe locul secund se află cultura de porumb. Aici vorbim de 14.475 ha calamitate.  Sadova – 224 ha, Dobroteşti – 550 ha, Ţuglui – 170 ha, Dioşti – 687 ha şi Magalavit – 332 ha sunt printre cele mai calamitate localităţi. De departe, Dăbuleniul cu cele 1.060 ha cu porumb compromis de secetă este în top.calamitate

Unii au mai exagerat

  Cum se întâmplă de obicei în raportările pornite de la prima strigare, umflarea cifrelor este ceva firesc. Numai că, la finalul controlului s-a constatat că, în localităţile Izvoare, Catane, Radovan, Segarcea şi Urzicuţa, culturile erau afectate de seceta pedologică într-o cotă mai mică de 30%. Deci nu au fost luate în calcul. Totodată, în comunele Caraula, Şimnicu de Sus, Bistreţ, Întorsura, Drănic şi Maglavit, la data deplasării membrilor comisiei, culturile erau recoltate neputându-se efectua evaluarea acestora. Prin urmare s-au luat în considerare procesele-verbale întocmite la nivel local.

  Datorită diferenţei de dotare tehnică, calitate a solului şi dimensiune a exploataţiei agricole au fost estimate valori medii ponderate ale pagubelor valorice produse de calamitate, ţinând cont de costurile de producţie la hectar. Valorile estimative calculate au fost analizate şi cu ajutorul conducerii Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, care le-a considerat apropiate de realitate.

Peste 36.000 de hectare, calamitate de secetă

  Nu doar porumbul şi floarea-soarelui au fost distruse de secetă. Suprafeţe însemnate de lucernă – 2.137 ha, pepeni – 267 ha, soia – 662 ha, plante de nutreţ – 692 ha, legume de câmp – 377 ha, păşune – 277 ha, sorg – 345 ha au fost şi acestea compromise. Totalul suprafeţelor afectate de secetă este de 36.710 ha.

  Anul trecut, tot în luna septembrie, 52 de localităţi doljene au transmis Instituţiei Prefectului – judeţul Dolj raportări privind pagube produse de secetă la culturile agricole, plantaţii, păşuni şi fâneţe. Suprafaţa afectată de secetă era, la acea dată, de 44.700 ha, mai mică decât cea raportată în prezent. La porumb erau declarate calamitate 18.200 ha, la floarea-soarelui peste 22.000 ha şi diferenţa era la segmentul de legume şi alte culturi.calamitate 3

Grindina a distrus viile în Segarcea

  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj a întocmit un raport privind evaluarea fizică şi valorică a pagubelor produse de grindină la nivelul Doljului. Astfel, la data de 20 septembrie a.c., Comisia numită prin Ordin de Prefect mr. 367/01.09.2016 formată din cinci reprezentanţi din partea Direcţiei Agricole, ISU, SGA Dolj şi reprezentanţi au autorităţilor publice locale, ce au raportat pagube, s-a deplasat în data de 5 septembrie a.c., în Segarcea. Aici s-a stabilit că au fost afectate de grindină 117 ha cultivate cu viţă-de-vie. Gradul de calamitate este de 50%, iar pentru întreagă suprafaţă inventariată se estimează o valoare de despăgubire de aproximativ 1.100 mii de lei.

Pregătiri pentru noul an agricol

  În prezent, din datele centralizate de Direcţia pentru Agricultură Dolj, porumbul boabe – consum a fost recoltat de pe 64.750 ha. Floarea-soarelui a fost şi aceasta ridicată de pe 66.376 ha, soia boabe de pe 1.938 ha, tutunul de pe 222 ha. La cartoful de toamnă s-a ridicat producţia de pe o suprafaţă de 130 ha, iar tomatele de vară de pe 253 ha. În plin sezon, strugurii de vin au fost culeşi de pe 3.715 ha şi cei de masă, de pe 16 ha. Au fost eliberate de culturi 67.500 de hectare şi efectuate arături la peste 89.000 ha.

  Producţia obţinută, până ieri, la porumb boabe consum era de 226.625 tone; la floarea-soarelui de 136.070 to; la soia boabe – 3.819 tone; la cartof – 1.300 to şi la tomate de vară-toamnă – 2.403 to.calamitate 2

În aşteptarea despăgubirilor

  Plata compensatorie se va acorda diferenţiat, în funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor şi de categoria beneficiarului, având în vedere că, în cazul persoanelor juridice costurile de producţie sunt substanţial mărite: cheltuieli mai mari cu input-urile necesare respectării tuturor verigilor tehnologice, înregistrare fiscală ca plătitori de TVA. Autorizarea beneficiarilor şi sumelor cuvenite precum şi înregistrarea obligaţiilor de plată se efectuează după primirea Deciziei (CE) privind aprobarea acordării ajutorului de stat. Anul trecut, valoarea despăgubirilor pentru culturile afectate de secetă nu a fost mai mare de 400 de lei pe hectar, pentru porumb şi floarea soarelui.