Începe lupta pe grade, la profesori

0
139

Odată cu debutul probelor orale ale examenului de Bacalaureat, din 24 august, pe 25 august va începe şi examinarea cadrelor didactice care vor să obţină gradul II, sesiunea 2015, conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. De asemenea, este în plină desfăşurare şi campania de depunere a lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului I, seria 2014-2016, la Universitatea din Craiova.

Conform legislaţiei, pe 25 august va avea loc testul scris, din metodica specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, iar pe 27 august va avea loc proba de pedagogie, ambele ţinând de examenul pentru obţinerea gradului II. „Sunt mai multe condiţii de îndeplinit: vechime la catedră de cel puţin patru ani de la promovarea definitivatului (cei care au obţinut notă mai mică decât 10) sau de trei ani pentru cei au atins nota maximă, la care se adaugă  o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin două inspecţii şcolare curente eşalonate pe parcursul perioadei amintite. Nota minimă finală de promovare va fi 8. Candidatul care nu obţine aceeaşi notă la una dintre probe este declarat respins. Examenele vor avea loc în Centrele de perfecţionare, în speţă Universităţi, pentru care au optat candidaţii, la noi fiind vorba de Universitatea din Craiova. Cei care şi-au anunţat participarea la examen, trebuie să achite otaxă de 200 de lei, dovada fiind făcută înaintea susţinerii primei probe, altfel nu pot putea intra în sală”, a declarat prof. Mihăiţă Stoica, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Condiţii în plus la gradul I

Condiţiile se schimbă pentru obţinerea gradului I, la sfârşitul acestei luni fiind termenul-limită de  depunere documentelor de către candidaţi. „Sunt câteva cerinţe în plus, comparativ cu gradul II. Astfel, nota minimă la inspecţia specială trebuie să fie minimum 9, iar pe lângă cele două inspecţii curente şi una specială se adaugă elaborarea unei lucrări didactico-metodice şi susţinerea acesteia. Aceasta trebuie legată „tip carte” – nu se acceptă dosarul „cu arc” –, este necesară înregistrarea ei, precum şi acordul scris şi referatul coordonatorului. Taxa de înscriere este aceeaşi ca la gradul II, dar mai multe date pot fi obţinute de pe http://www.ucv.ro/învăţământ/educaţie/grade_didactice/programa.phpsau pe www.perfectionaredj.ro. De asemenea, cei care au obţinut amânarea gradului trebuie să depună şi o copie după adresa inspectoratului, prin care li s-a aprobat amânarea”, a mai precizat Mihăiţă Stoica.