Guvernul răspunde unor funcţionari publici interesaţi de a preda ca profesori

0
527

profesori-cancelarieAnumite categorii de funcţionari din administraţia publică s-au adresat Guvernului României pentru a primi informaţii legate de incompatibilitatea statutului didactic cu cel al funcţiei publice din administraţie şi acordarea concediului de odihnă. “Răspundem acestora că, potrivit art. 96 alin (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării şiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului”, se precizează în comunicatul online al Guvernului. Executivul mai arată că , în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator prin consultarea sindicatului sau după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori prin consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.