Cursuri pentru personalul din cadrul administraţiei publice locale

0
296

Universitatea din Craiova în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dolj derulează, însă din data de 23 martie 2012, proiectul „Creşterea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale prin furnizarea de module de pregătire în domenii specifice”.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul de intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. Grupul-ţintă a fost format din 300 de persoane, personal angajat în cadrul Consiliul Judeţean Dolj, dar şi din cadrul instituţiilor administraţiei publice locale subordonate. De la data implementării şi până în prezent au fost dezvoltate şi furnizate module de pregătire pentru personalul din cadrul administraţiei publice locale, membri ai grupului-ţintă, în domenii relevante pentru administraţia publică: achiziţii şi licitaţii publice, limba franceză, limba engleză, managementul proiectelor şi dezvoltarea proiectelor.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii şi creşterea calităţii formării continue a funcţionarilor publici şi a personalului din administraţia publică prin furnizarea unor module de pregătire de calitate. Proiectul prezintă un grad sporit de interes, bazat pe un parteneriat între Universitatea din Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj, şi are ca efect pozitiv pe termen lung o contribuţie importantă la crearea unei administraţii publice mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

Obiectivul specific constă în specializarea funcţionarilor publici şi a personalului din administraţia publică, pentru a creşte standardele generale şi de expertiză ale acestora, prin intermediul unor module de pregătire în diverse domenii de interes public, fapt care va duce la îmbunătăţiri structurale şi de proces al managementului ciclului de politici publice în domenii precum: achiziţiile publice, dezvoltarea de proiecte, licitaţii, managementul proiectului şi limbi străine. Proiectul va fi finalizat la data de 22 septembrie 2013.