Anunţ S.C. CASA NOASTRA SRL

0
282

S.C. CASA NOASTRA SRL, titular al proiectului: ”Amenajare parcare de tir, cabina de porta, grupuri sanitare, imprejmuire teren, put forat, bazine etanse vidanjabile”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia ptr Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : “ Amenajare parcare tir, cabina poarta, grupuri sanitare, imprejmuire teren, put forat, bazine etanse vidanjabile”, propus a fi amplasat in comuna Malu Mare, sat Preajba, T16, P 8, 9, 10, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj  in zilele de luni-joi, intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.