Anunţ PARVANESCU HORIA

0
280

PARVANESCU HORIA, titular al proiectului „Constructie sediu firma P+M, hala service auto, garaje P, platforma betonata parcaje, put forat, fosa septica vidanjabila si imprejmuire teren”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Constructie sediu firma P+M, hala service auto, garaje P, platforma betonata parcaje, put forat, fosa septica vidanjabila si imprejmuire teren” propus a fi amplasat în comuna Carcea, sat Carcea, str. Craiovei, nr. 65A, judetul Dolj,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14, 00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.