Noi norme în materie de ajutoare de stat

0
93

Comisia Europeană a aprobat săptămâna trecută, noi norme în materie de ajutoare de stat prin care anumite măsuri de sprijin public pentru porturi şi aeroporturi, domeniul cultural şi regiunile ultraperiferice sunt exceptate de la examinarea prealabilă a Comisiei. Obiectivul acestei măsuri este facilitarea investiţiilor publice pentru crearea de locuri de muncă şi creştere economică, fără a afecta concurenţa. 

euroÎn ceea ce priveşte aeroporturile, statele membre vor putea face investiţii publice în aeroporturile regionale care deservesc până la 3 milioane de pasageri anual, fără un control prealabil din partea Comisiei. În ceea ce priveşte porturile, statele membre vor putea realiza investiţii publice de până la 150 de milioane euro  în porturile maritime şi de până la 50 de milioane EUR în porturile interioare în aceleaşi condiţii. De asemenea, autorităţile publice pot acum să compenseze mai uşor societăţile comerciale pentru costurile suplimentare cu care se confruntă în cazul în care îşi desfăşoară activitatea în regiunile ultraperiferice ale UE. Regulamentul de modificare va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. „Dorim să ne asigurăm că întreprinderile pot concura în condiţii de egalitate în cadrul pieţei unice — şi dorim să facem acest lucru în modul cel mai eficient. Normele UE privind ajutoarele de stat sunt aceleaşi pentru toate statele membre. Aceste  modificări le vor permite economisirea de timp şi efort atunci când fac investiţii în porturi şi aeroporturi, în domeniul culturii şi în regiunile ultraperiferice ale UE.”, a subliniat Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica în domeniul concurenţei.