ABA Jiu a sărbătorit Ziua Mondială a Apei

0
82

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a găzduit, ieri, şedinţa Comitetului de Bazin Jiu-Dunăre organizată cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Apei. Tema aleasă în acest an de către Organizatia Naţiunilor Unite a fost „Apa şi Apa Uzată”, motiv pentru care subiectele aflate pe ordinea de zi au fost legate, în mare parte, de conservarea, întreţinerea, valorificarea şi protejarea resurselor de apă.

aba jiu 1Printre subiectele dezbătute în cadrul şedinţei Comitetului de Bazin Jiu-Dunăre, s-au regăsit „Infrastructura de apă, apa uzată din arealul administrat de ABA Jiu” şi „Importanţa programelor de măsuri aplicate/în curs de aplicare cu impact major în reducerea poluării resursei de apă de suprafaţă şi subteran”.

Primul subiect analizat a inclus situaţia la zi a măsurilor de bază (minime) la aglomerările umane, industrie şi activităţi agricole (ferme agrozootehnice) la nivelul arealului administrat de ABA Jiu (Dolj, Gorj, Mehedinţi, o parte din Hunedoara). Dezbaterea a încercat să scoată în evidenţă ideea că apele uzate nu trebuie irosite, ci redus volumul acestora, pentru a putea fi reutilizate.

De altfel, aceştia sunt şi cei doi piloni principali ai temei din acest an, reducerea cantităţii de ape uzate şi reutilizarea acestora. Mai ales că obiectivul de dezvoltare durabilă prevede ca până în 2030 „să îmbunătăţim calitatea apelor reducând gradul de poluare, încetând să mai aruncăm gunoaiele la întâmplare şi reducând emisiile de substanţe şi materii chimice periculoase, înjumătăţind, astfel, volumul de ape uzate, intensificând procesul de reciclare şi reutilizare sigură a apelor la nivel mondial”.

Măsuri pentru reducere poluării

aba jiuÎn ceea ce priveşte cea de-a doua prezentare, specialiştii A.B.A Jiu au evidenţiat Implementarea Programelor de măsuri (parte componenta a Planului de Management actualizat 2016-2021 pentru bazinul hidrografic Jiu), ce constituie o necesitate, rezultatul acestora contribuind esenţial la gospodărirea durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subteran din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Au fost detaliate aspecte privind: stadiul realizării Planului de Management al Bazinului Hidrografic Jiu, precum şi informaţii privind dezvoltarea programului de măsuri pentru aglomerările umane, industrie, agricultură şi alterari hidromorfologice; principalele probleme de gospodărire  a apelor din Bazinul Hidrografic Jiu, cu referire la sursele punctiforme şi difuze de poluare şi impactul pe care îl au asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane; măsurile care s-au luat şi cele ce trebuie luate pentru reducerea poluării cauzate de aglomerările umane, industrie si agricultura.

Acţiuni de ecologizare pe râuri

Administraţia Naţională „Apele Române” celebrează Ziua Mondială a Apei, pentru a aduce aminte tuturor cetăţenilor importanţa deosebită pe care o are apa în existenţa, conservarea şi dezvoltarea tuturor organismelor vii.

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a demarat, la nivelul celor patru judeţe aflate în administrare,  încă din data de  16 martie 2017, acţiunile dedicate Zilei Mondiale a Apei – 22 martie:  acţiuni de igienizare, prezentări în cadrul unităţilor de învăţământ, vizite ale elevilor la Laboratoarele instituţiei. Aceste evenimente se vor desfăşura până la sfârşitul acestei luni.

La nivel mondial volumul de ape uzate şi cantitatea totală de poluanţi sunt într-o continuă creştere ca urmare a creşterii populaţiei, a urbanizării accelerate şi a dezvoltării economice. Cu toate acestea, gestionarea apelor uzate este profund neglijată, iar posibilitatea de utilizare a acestora ca sursă accesibilă şi durabilă de apă, energie, nutrienţi şi alte materii recuperabile este mult subevaluată. Apa trebuie atent gestionată în fiecare etapă a circuitului său: de la captarea apei dulci, pre-tratare, distribuţie, utilizare, colectare şi epurare, până la utilizarea apelor uzate epurate şi întoarcerea lor în mediu, gata să fie captate pentru a îşi reîncepe circuitul.