Târgul Ofertelor Educaţionale pentru admiterea în liceu va avea loc, în Dolj, în mai

0
494

Pe 8 mai, liceele din Dolj vor prezenta oferta de admitere în clasa a IX-a . În aceeaşi zi,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va publica broşura de admitere, care va avea o rubrică separată pentru admiterea în învăţământul profesional şi dual. Clasamentul pentru distribuirea computerizată se va face luând în calcul doar media de la Evaluarea Naţională, fără media din clasele V- VIII. Pentru elevii care optează pentru învăţământul profesional, vor fi luate în calcul mediile din anii de gimnaziu. Târgul Ofertelor Educaţionale va avea loc în perioada 16 – 26 mai.

FOTO: arhivă

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a publicat, în urmă cu câteva zile, , planul de măsuri pentru pregătirea admiterii în învăţământul liceal, profesional, dual de stat pentru anul şcolar 2023-2024. Conform acestuia, pe 8 mai unităţile şcolare vor prezenta  oferta educaţională, în aceeaşi zi având loc şi tipărirea informaţiilor despre admitere în broşura de admitere care va avea o rubrică separată cu informaţii separate despre admiterea în învăţământul profesional şi profesional dual. Oferta pentru admitere va fi prezentată şi la Târgul Ofertelor Educaţionale care, potrivit calendarului publicat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, va avea loc în perioada 16-26 mai. Şcolile profesionale vor implica în prezentarea ofertei de şcolarizare şi agenţi economici. Pe 14 iulie, în Dolj are loc validarea listei cu elevii care vor fi admişi la învăţământul profesional.

Pe 19 iulie, repartizarea computerizată

După cum precizează ISJ Dolj, repartizarea computerizată în clasa a IX-a la liceu va fi pe 19 iulie. De asemenea, se menţionează că pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024, inspectoratele şcolare judeţene alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de elevi.

Învăţământul profesional va avea clase mai multe

Luna trecută,  Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a aprobat planul de şcolarizare pentru anul următor. Nu au fost făcute modificări mari. Astfel, de la învăţământul teoretic a fost luată o clasă şi relocată la învăţământul tehnologic. În schimb, a crescut şi numărul de clase la învăţământul profesional. Astfel, pentru anul şcolar următor au fost aprobate 82 de clase la învăţământul teoretic, 14 clase de învăţământ vocaţional, 57 de clase la filiera tehnologică şi 42 de clase la învăţământul profesional.  Conform metodologiei, ierarhia pentru admiterea computerizată la liceu se va stabili în funcţie de media de la Evaluarea Naţională, fără a mai lua în calcul mediile din gimnaziu care aveau o pondere de 20%. În ceea ce priveşte  liceele militare, media de admitere va fi formată din 80% rezultatul de la testele de verificare şi 20% media de la Evaluarea Naţională. Formule distincte de calcul pentru admitere se vor aplica şi la profilul sportiv şi artistic, unde rezultatele de la probele de aptitudini se vor înmulţi cu 3 şi se vor aduna cu media de admitere, iar rezultatul se va împărţi la 4. La liceele teologice , media finală de admitere reprezintă media aritmetică a notelor de la probelor de aptitudini şi a notelor de la Evaluarea Naţională.