Sindicaliştii din Sănătate cer o nouă Lege a Salarizării

0
74

Sindicaliştii din sistemul sanitar îşi doresc un nou proiect de lege pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Preşedintele Federaţiei Hipocrat, Ion Cotojman, a precizat că actul normativ ar trebui să aducă eliminarea discriminărilor salariale existente în prezent, chiar şi în cadrul unităţilor din acelaşi sector de activitate, dar şi o serie de disfuncţionalităţi care au creat nemulţumiri în rândul angajaţilor.

În perioada 2010-2015, salarizarea personalului plătit din fonduri publice s-a făcut potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Potrivit sindicaliştilor, din cauza constrângerilor bugetare, prevederile Legii nr. 284/2010 nu au fost aplicate în totalitate. „Este imperios necesară o nouă lege salarială pentru personalul plătit din fondurile publice întrucât din cele 110 clase de salarizare, 24 au fost comprimate, prin creşterea salariului minim pe economie. În acelaşi timp există discriminări salariale în cadrul unităţilor din acelaşi sector de activitate. Personalul este plătit într-o unitate publică într-un fel şi cu totul altfel altfel în altă unitate, cu aceeaşi pregătire, treaptă, grad profesional. Pentru a elimina aceste discrepanţe salariale este necesară elaborarea unei noi legi de salarizare”, a explicat Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Hipocrat.

Negocieri la Ministerul Muncii

La nivelul Ministerului Muncii s-au format echipe de lucru, formate din reprezentanţi ai celor cinci confederaţii sindicale, reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi ai Ministerului de Finanţe. În următoarea etapă vor avea loc o serie de negocieri la fiecare minister în parte, corespunzător sectorului de activitate respectiv. Şi la acest nivel vor fi echipe de lucru formate din reprezentanţi ai sindicatelor, ai federaţiilor din sectorul de activitate şi ai ministerului. Anexele, după ce vor fi negociate, vor fi trimise la Ministerul Muncii, unde vor fi centralizate şi incluse în noua lege a salarizării. „Discriminări salariale există şi în sistemul sanitar. Un debutant se angajează cu un salariu aproape la acelaşi nivel cu un asistent care lucrează de 20 de ani în sistem. La fel în cazul personalului auxiliar. Nu este corect aşa. Sunt lucruri care trebuie rezolvate astfel încât salarizarea să se facă pe principii corecte. Un post inferior nu poate să aibă un salariu egal sau mai mare cu cel al unui post superior. Mă nemulţumeşte faptul că legea ar putea intra în vigoare abia începând cu 2017. Noi ne dorim mai devreme: începând cu 1 iulie a.c. sau cel târziu în septembrie”, a mai spus Ion Cotojman, cel care va conduce echipa de negocieri cu ministerul.

 Ce schimbări ţintesc sindicatele

În ceea ce priveşte actualul sistem de salarizare, sindicaliştii au identificat mai multe disfuncţionalităţi. În primul rând, sistemul actual are ca bază 110 clase de salarizare, din care 24 de clase sunt deja suprapuse ca nivel de salarizare. Apoi, faptul că există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie, atât în cadrul aceleaşi instituţii, cât şi în instituţii diferite. Salariile de bază ale unor persoane care au vechime în muncă sunt egale cu cele ale persoanelor nou-angajate, fără vechime în muncă, datorită majorărilor succesive ale salariului de bază minim brut pe ţară garantat de la 600 de lei cât era în 2010, la 1.250 de lei cât va fi în anul 2016. Salariile de bază ale unor persoane angajate cu studii superioare se situează la acelaşi nivel cu salariile de bază ale persoanelor angajate pe studii medii.

O altă disfuncţionalitate sesizată este că avansarea personalului în gradaţie se face o dată la cinci ani, în funcţie de vechimea în muncă. Nu în ultimul rând, sindicaliştii sunt nemulţumiţi de lipsa unor criterii de performanţă ce pot fi avute în vedere la promovarea personalului bugetar şi la stabilirea premiilor individuale pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, din fondul de premiere constituit.