150 de ONG-uri cer Ministrului Muncii proceduri transparente pentru finanţarea serviciilor sociale

0
106

Peste 150 de organizaţii neguvernamentale active la nivel naţional semnalează modalitatea defectuoasă în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (M.M.F.P.S.P.V.) a evaluat şi acordat finanţările pentru subvenţionarea serviciilor sociale în anul 2015. Organizaţiile semnalează de asemenea, birocraţia inutilă şi viciile de procedură ale mecanismului de utilizare şi raportare a subvenţiei aprobate dar mai ales lipsa de transparentă privind modul de acordare a subvenţionării.

 ONG-urile mai atrag atenţia şi asupra altor aspecte. Menţinerea aceluiaşi cuantum al nivelului mediu al subvenţiei lunare, în contextul în care cheltuielile au crescut constant în ultimii cinci ani. Diminuarea numărului de beneficiari pentru care se acordă subvenţia, sau a cuantumului alocat per beneficiar, fără precizarea criteriilor care au stat la baza acestor decizii. Lipsa consultării cu asociaţiile şi fundaţiile în vederea stabilirii liniilor prioritare de subvenţionare a serviciilor sociale la nivel naţional. Criteriile pentru calculul cuantumului efectiv al subvenţiei nu sunt publice. Obligativitatea ca beneficiarii să primească servicii timp de 8 ore zilnic, pentru ca furnizorii să devină eligibili la subvenţie, este o solicitare care nu respectă nevoile specifice şi drepturile beneficiarilor. Aplicarea neuniformă, la nivelul judeţelor, a procedurilor de subvenţionare.

S-a redus bugetul folosit pentru finanţarea serviciilor adresate persoanelor în nevoie

“Ţinând cont de faptul că sistemul serviciilor sociale din România se află în condiţii cronice de sub finanţare, în anul 2015 Ministerul Muncii a redus cu peste 1.5 milioane de euro (24%) bugetul folosit pentru finanţarea serviciilor adresate persoanelor în nevoie comparativ cu anul 2014”, a precizat Doina Crângaşu, reprezentantul Confederaţiei Caritas România, într-un comunicat de presă. Decizia M.M.F.P.S.P.V. afectează în mod direct sute de beneficiari în nevoie, cum sunt bătrânii și copiii separați sau cu risc de separare de familie. Aceştia se vor confrunta cu dispariţia sau închiderea unor unităţi de asistenţă socială ca urmare a obstacolelor de ordin financiar întâmpinate de ONG-uri. „Organizaţiile neguvernamentale solicită Ministerului Muncii tratarea cu responsabilitate a problemelor semnalate şi îşi exprimă de asemenea deschiderea şi disponibilitatea unui dialog privind perspectiva finanţării serviciilor sociale”, susţine Doina Crângaşu.

Confederaţia Caritas România, organizaţie neguvernamentală de tip reţea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel naţional şi internaţional cele 10 organizaţii Caritas active în România. La nivel naţional, organizaţiile Caritas derulează programe de asistenţă socială complexă. Confederaţia Caritas România este membră în reţelele internaţionale şi naţionale: Caritas Internationalis, Caritas Europa şi FOND.

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) este o organizaţie neguvernamentală de tip reţea/federaţie, numărând în prezent 78 de membrii, ONG active în domeniul protecţiei copilului, din Bucureşti şi peste 25 de judeţe din România.

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, reprezintă o platformă de lobby şi advocacy. Federaţia reuneşte 10 organizaţii cu activitatea relevantă în domeniu. În anul 2013, cele 10 ONG care fac parte din federaţie au raportat 14,4 mil euro atraşi şi investiţi în comunitate, din care finanţarea din fonduri publice a reprezentant doar 1,78%, foarte puţin comparativ cu implicarea de peste 60% a statului în finanţarea serviciilor sociale oferite de către ONG-uri în alte state europene.

Dizabnet – Reţeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi a fost înfiinţată în 2006 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii sociale în domeniul dizabilităţii. În prezent, reţeaua are 91 de organizaţii membre din România, cu caracter public şi privat.

SenioriNET este o reţea informală care reuneşte 52 de ONGuri furnizoare de servicii sociale şi medicale dedicate persoanelor vârstnice, cu precădere îngrijiri la domiciliu. SenioriNET a fost creată printr-un grant co-finanţat din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeana extinsa, in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile – Programul de Cooperare Elveţiano-român.

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) este o organizaţie neguvernamentala, independenta, înfiinţata in anul 1994 a cărei viziune este aceea a unei societăţi civile puternice si influente, cu cetăţenii responsabili, implicaţi, care îşi promovează interesele si valorile pentru binele comunităţilor.