Pentru că interes local nu există / Vom continua să mâncăm tot mere de import

0
194

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, s-a declarat nemulţumit de faptul că, în acest an, au fost depuse doar 55 de proiecte prin PNDR pentru investiţii în exploataţii pomicole (submăsura 4.1a), acesta precizând că se impune o analiză serioasă a ceea ce s-a întamplat. Declaraţia a fost făcută la prezentarea datelor de sinteză aferentă încheierii PNDR 2007-2013. Până la noi schimbări, rafturile supermarketurilor ne aşteaptă cu mere din Polonia. Nu de alta, dar banii noştri, atât cât mai avem, prind bine dacă părăsesc România. Nu e obligatoriu să ne meargă şi nouă bine!

“Din păcate, am ajuns importatori neţi la o serie de fructe. În legătură cu sesiunea dîn acest an, vă pot spune că, pe submăsura 4.1a au fost depuse 55 de proiecte în valoare de 24,37 milioane de euro. Eu mă declar nemulţumit. Vrem să facem o analiză să vedem care sunt cauzele. Situaţia nu este deloc bună, mai ales dacă facem o comparaţie cu ceea ce s-a întamplat în sectorul viticol, unde am avut o foarte bună accesare a fondurilor europene”, a declarat Achim Irimescu, ministrul Agriculturii. În cadrul sesiunii din 2015 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), submăsura 4.1a “Investiţii în exploataţii pomicole”  a avut o alocare de 70,59 milioane de euro, potrivit datelor MADR.

În Dolj, niciun proiect depus pentru livezi

Potrivit ultimului Raport de activitate al Direcţiei pentru Agricultură Dolj, patrimoniul pomicol al judeţului este de 7.908 ha. Astfel, livezi pe rod avem pe 2.346 ha, livezi tinere neintrate pe rod pe 38 ha, pepiniere pomi sunt pe 10 ha şi livezile în declin ocupă 2.006 ha. Între 2011 şi 2014 au fost emise 19 autorizaţii de defrişare a pomilor fructiferi pe raza Doljului.

“Proprietarii au renunţat la plantaţiile îmbătrânite, devenite nerentabile şi coroborat cu suprafaţa de 2.006 ha de livezi în decline rezultă faptul că, reconversia plantaţiilor pomicole este o măsură de revigorare a patrimoniului pomicol extreme de necesară”, se arată în Raportul de activitate nr. 142/08.01.20154 al Direcţiei pentru Agricultură Dolj. Ce-i drept, în anul 2014 s-au emis 4 autorizaţii de defrişare pentru suprafaţa de 17,51 ha, suprafaţa fiind mult mai mică comparativ cu suprafaţa defrişată în anul 2013, de 138,78 ha.

Speranţa moare ultima

Lucruri pozitive, totuşi, se pot remarca. Astfel, peste 21.000 de locuri de muncă au fost create şi menţinute prin cele 610 proiecte finalizate până în prezent în cadrul investiţiilor în industria de procesare. O importanţă majoră a fost acordată în anul 2015 proiectelor de infrastructură agricolă, în acest sens, în luna octombrie 2015 s-au selectat suplimentar 143 proiecte cu o valoare publică de 127,63 mil. euro având ca obiectiv drumuri agricole. Alte 13.000 de locuri de muncă au fost create şi menţinute prin cele 2.177 proiecte finalizate până în prezent în cadrul măsurilor de investiţii în turism rural (M 313) şi activităţi non agricole (M 312). Peste 3 milioane de locuitori din zona rurală vor beneficia de infrastructură şi condiţii de viaţă îmbunătăţite urmare finalizării proiectelor finanţate prin măsura de renovare şi dezvoltare a satelor. O importanţă majoră a fost acordată în anul 2015 proiectelor de infrastructură de bază, în acest sens, în luna octombrie 2015 s-au selectat suplimentar 50 proiecte cu o valoare publică de 116,93 mil. euro având ca obiectiv principal infrastructura fizică de bază.

Un grafic încurajator

În ceea ce priveşte celelalte măsuri de finanţare disponibile prin PNDR, situaţia la final de an este următoarea: Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” – 668 proiecte depuse în valoare de 266,27 mil. euro; Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole” – 50 proiecte depuse în valoare de 44,08 mil. euro; Submăsura 4.2a „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” – 4 proiecte depuse în valoare de 1,15 mil.euro; Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta irigaţii” – 9 proiecte depuse în valoare de 9,98 mil. euro; Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta infrastructura de acces agricola” – 35 proiecte depuse în valoare de 33,69 mil. euro; Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” – 2.874 proiecte depuse în valoare de 120,86 mil. euro; Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” – 1.000 proiecte depuse în valoare de 60,06 mil. euro; Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – 928 proiecte depuse în valoare de 13,92 mil. euro; Submăsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” – 502 proiecte depuse în valoare de 76,16 mil. euro; Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” – 507 proiecte depuse în valoare de 502,76 mil. euro; Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” – 40 proiecte depuse în valoare de 12,64 mil. euro; Submăsura 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” – 180 proiecte depuse în valoare de 2,43 mil. euro.

Submăsurii 4.1a îi este alocată, în intervalul 2014-2020, suma de 282.344.256 de euro. Pentru 2015, valoarea este de 70.586.064 de euro, reprezentând contribuţia Guvernului României şi pe cea a  Uniunii Europene, din care suma de 5.000.000 de euro este alocată pentru obţinerea de material de înmulţire şi plantare fructifer.