Sistem integrat info audio la Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova

0
944

Săptămâna aceasta, la Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova, a fost inaugurat un sistem integrat info AUDIO, destinat asigurării accesului tuturor persoanelor internate la informaţii generale şi teme de educaţie diverse. Sistemul nou creat, prin amplasarea terminalelor audio în fiecare cameră de detenţie şi în spaţiile comune pentru desfăşurarea activităţilor, creează cadrul adecvat în care fiecare persoană internată beneficiază de informaţie, de educaţie şi, nu în ultimul rând, de divertisment.

Un alt obiectiv al sistemului audio inaugurat îl reprezintă efortul de a diversifica gama de metode de educaţie la care persoanele internate să adere în mod voluntar şi care să contribuie la creşterea nivelului de cunoştinţe individuale, să ofere o perspectivă reală asupra societăţii şi să faciliteze revenirea tinerilor şi minorilor în mediul social.

Activitatea se înscrie în seria evenimentelor derulate în cadrul proiectului ÎNVAȚĂ PENTRU A-I SPRIJINI PE ALȚII ! se derulează în cadrul Programului RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 și fonduri asigurate de Guvernul României și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială și este implementat de Asociația Șanse Egale pentru Fiecare Craiova în calitate de partener principal și de Penitenciarul de Minori și Tineri (PMT) Craiova și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj în calitate de parteneri.

Sprijin pentru tinerii custodiaţi de PMT

Activitățile proiectului vizează un grup important de persoane vulnerabile custodiate de Penitenciarul de Minori și Tineri (Centrul de Detenție) Craiova în scopul îmbunătățirii măsurilor de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile și în sprijinul creșterii gradului de conștientizare a societății pentru limitarea prejudecăților și stereotipurilor pe care le întâmpină acestea  în eforturile de incluziune socială.

Perioada de implementare a proiectului este  de 11 luni, timp în care minorii și tinerii custodiaţi vor fi instruiți într-o gamă variată de tematici ca: educație pentru sănătate, protecția mediului înconjurător, promovarea toleranței interculturale, teme educaționale despre drepturile omului, inegalități, măsuri anti-discriminare și de prevenire a excluziunii sociale.