Simultan… Conferinţe în patru oraşe din România şi Bulgaria

0
110

În perioada mai 2014-noiembrie 2015, Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (ARoTT) a implementea proiectul: “Împreună în timp real: Reţea de Centre de conferinţe – video pentru realizarea de comunicare interactivă şi cooperare în regiunea transfrontalieră” în parteneriat  cu Camera de Comerţ şi Industrie Ruse, Asociaţia “Idein Society”, Camera de Comerţ  Vraţa şi Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Călăraşi în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013.

„Proiectul are drept scop crearea unei reţele de centre moderne de video-conferinţă în Ruse, Vraţa, Craiova  şi  Călăraşi”, susţine managerul proiectului.  Acest sistem benefic pentru ambele maluri va contribui la reducerea problemelor de accesibilitate şi izolare a zonei  transfrontaliere. Tehnologia de video-conferinţă  permite un  schimb mai rapid de informaţii audio-video  şi date. “Viitorii utilizatori vor avea posibilitatea să comunice într-un mod care va facilita cooperarea economică şi socială în regiune. Aplicarea tehnologiei de video-conferinţe va reduce costurile de transport, efectele nocive asupra mediului, stresul şi accidentele rutiere”, a precizat manager de proiect.

Reprezentanţi ai mediului de afaceri

Grupurile ţintă vizate de proiect sunt formate din reprezentanţi ai mediului de afaceri, instituţiilor publice, organizaţiilor nonguvernamentale, universităţilor şi şcolilor, mass-media locuitori ai districtelor Ruse, Vraţa şi ai judeţelor Călăraşi şi Dolj. Prin intermediul de reţele de centre de videoconferine (VCC) se pot organiza simultan în cele 4 oraşe din zona transfrontalieră România – Bulgaria  (Ruse, Vraţa, Craiova  şi  Călăraşi) evenimente publice sau private : întâlniri de lucru; evenimente publice sau oficiale; traininguri şi sesiuni comune în cadrul unor proiecte