Comercianţii din Craiova verificaţi de poliţiştii locali

0
237

Poliţiştii locali din Craiova au desfăşurat, în perioada 29.06.2015 – 17.11.2015, o serie de activităţi  de verificare a legalităţii desfăşurării activităţilor comerciale pe raza municipiului Craiova.

Poliţiştii locali au avut în vedere respectarea normelor legale privind desfăşurarea activităţilor comerciale, respectarea obiectului  de activitate înscris în autorizaţia sau acordul de funcţionare, a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autoritatea locală, precum şi verificarea achitării taxelor aferente de către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale pe domeniul public al Municipiului Craiova. În urma activităţilor desfăşurate, au fost verificate în total 2.127 societăţi comerciale, dintre acestea 314 societăţi având ca obiect de activitate alimentaţia publică. Au fost aplicate  1189 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 144.300 lei societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea fără a deţine acord sau autorizaţie de funcţionare emise de către  Primăria Municipiului Craiova sau pentru faptul că acestea nu erau vizate pentru anul în curs în momentul efectuării controlului. În plus, un număr de 568 administratori sau împuterniciţi ai acestora au fost invitaţi la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova pentru clarificarea situaţiei existente întrucât n-au putut prezenta documentele solicitate la momentul controalelor. De asemenea, în  urma verificărilor efectuate  de  poliţiştii locali  în perioada menţionată, reprezentanţi ai unui număr de 1456 societăţi comerciale s-au adresat direcţiei de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, în vederea obţinerii acordului/ autorizaţiei de funcţionare pentru activitatea desfăşurată sau avizării acestora pentru anul în curs, acestea fiind obţinute în perioada dispusă de Poliţia Locală a Municipiului Craiova, a precizat Octavian Mateescu, şeful Poliţiei Locale Craiova.

Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplină în construcţii au desfăşurat şi ei o serie de acţiuni privind verificarea legalităţii executării lucrărilor de construcţii în vederea schimbării destinaţiei spaţiilor din locuinţă în spaţii de alimentaţie publică (baruri, restaurante etc). Au fost verificate 34 de spaţii în care se desfăşurau activităţi comerciale de alimentaţie publică (bar, restaurant, cafenea). S-a constatat că, pentru 18 dintre locaţiile controlate, proprietarii spaţiilor deţin documente legale (autorizaţii de construire privind schimbarea destinaţiei spaţiului, spaţii întabulate cu destinaţia de spaţiu comercial), iar în alte 16 locaţii, proprietarii nu deţineau documentele legale necesare şi au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare totală de 62.500 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iar ca măsură complementară s-a dispus intrarea lor în legalitate.  De asemenea, 12 proprietari au fost invitaţi, în perioada următoare, la sediul Poliţiei Locale, pentru verificările prevăzute de legislaţia în vigoare. „Menţionăm că situaţia constatată de către poliţiştii locali, în urma controlului efectuat, a fost adusă şi la cunoştinţa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Oltenia” al judeţului Dolj”, a mai precizat Octavian Mateescu.