Documentul de politică industrială a României

0
132

cameraMinisterul Economiei, în calitate de beneficiar al proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, a organizat, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, cea de-a doua dezbatere referitoare la Documentul de politică industrială a României, ce va fi elaborat în cadrul acestui proiect în urma consultărilor cu mediul de afaceri, academic şi instituţional.

Dezbaterea a avut la finele lunii trecute, la Camera de Comerţ şi Industrie a României – Sala „Al. I. Cuza” şi a avut ca participanţi operatori economici aparţinând industriei prelucrătoare şi reprezentanţi ai CCIR.

Evenimentul se înscrie în seria consultărilor periodice pe care Ministerul Economiei le organizează în cadrul Grupului de lucru interinstituţional pentru elaborarea Documentului de politică industrială a României, din cadrul proiectului mai sus menţionat.  Prima parte a întâlnirii a fost dedicată prezentării proiectului şi a stadiului actual al elaborării Documentului de Politică Industrială. În partea a doua au fost prezentate şi supuse dezbaterii cele 7 obiective ale Documentului de politică industrială, propuse de experţii din proiect.

O piaţă internă unică consolidată şi pe deplin operaţională

camera1România are nevoie de o politică industrială coerentă, care să promoveze: resursele umane solide şi calificate, cu un potenţial ridicat de creativitate şi o implicare activă în inovare şi dezvoltare; tehnologii/procese/soluţii noi, generatoare de valoare adăugată; un lanţ de aprovizionare controlat pentru producţia de bunuri de calitate; creşterea eficienţei sistemului productiv şi managerial; o mai mare eficienţă energetică la nivel global care să conducă la reducerea amprentei de carbon; o logistică inteligentă şi performantă şi o infrastructură de înalt nivel; o piaţă internă unică consolidată şi pe deplin operaţională.