Studenţi din toată lumea vin să înveţe medicină la Craiova

0
160

După ce în vară peste 1.000 de absolvenţi de liceu au concurat pentru locurile scoase la concurs de Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Craiova, instituţia de învăţământ superior pare tot mai atractivă şi pentru studenţii din străinătate. Tineri din Africa, Europa, Asia şi America de Nord, s-au înscris în anii trecuţi să studieze medicina la Craiova. Şi în această toamnă UMF Craiova organizează admitere pentru cetăţenii străini.

În ultimii ani, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a devenit tot mai atractivă pentru studenţii din afara graniţelor mai ales prin prisma faptului că diplomele care se eliberează aici sunt recunoscute la nivelul Uniunii Europene. Astfel, un absolvent al UMF poate să se angajeze în spitalele europene, în condiţiile în care îşi găseşte un loc de muncă. Are calificarea recunoscută direct, fără să mai dea ceva examene de diferenţă în oricare stat din spaţiul european. Un alt avantaj îl reprezintă taxa de şcolarizare. Pentru programul Medicină în limba engleză, spre exemplu, aceasta ajunge la 5.000 de euro, adică mai puţin de jumătate faţă de ce înseamnă taxă de şcolarizare pentru o universitate vestică.

Studenţii trebuie să respecte o serie de condiţii

Conform metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, trebuie respectate mai multe condiţii. Astfel, pot accede în sistemul naţional de învăţământ persoanele din state terţe UE care au documente ce atestă cetăţenia statului de provenienţă şi care solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar. De asemenea, aceştia trebuie să deţină acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă. În plus, o altă obligaţie este aceea să-şi fi depus dosarul în termenul stabilit şi să opteze pentru o instituţie de învăţământ de stat sau particular acreditată şi o specializare sau un program de studii acreditată. Nu în ultimul rând, trebuie să aibă acceptul unităţii sau instituţiei de învăţământ unde doresc să studieze.

Totodată, în procesul de admitere al cetăţenilor străini la studii în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România se vor aplica o serie de criterii de selecţie. În primul rând se cere respectarea condiţiilor de eligibilitate. Apoi, sunt luate în calcul rezultatele obţinute pe parcursul studiilor preuniversitare sau universitare. Contează apoi şi activitatea academic a candidatului în domeniul de cunoaştere pentru care a optat. Nu în ultimul rând, selecţia se face în funcţie de capacitatea de şcolarizare a instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi de alte criteria impuse de universităţi prin metodologia proprie.

An pregătitor pentru a învăţa limba română

Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în învăţământuluniversitar şi postuniversitar doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza certificatului care atestă cunoaşterea limbii române. În timpul anului pregătitor îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, correlate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic), dacă programul de studii este organizat în limba română. Durata cursului pregătitor pentru studii preuniversitare şi universitare de licenţă este de un an şcolar, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat şi studii postuniversitare de rezidenţiat este de cel puţin şase luni.

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta  certificatul de absolvire a anului pregătitor persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin trei ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemulnaţional din România. De asemenea, fac excepţie cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituţia de învăţământ superior la care candidatul doreşte să studieze, dacă această instituţie de învăţământ superior desfăşoară o specializare sau program de studii de limba şi literatura română autorizat provizoriu acreditat, ori în cadrul altei instituţii de învăţământ superior acreditate care desfăşoară o astfel de specializare sau un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificate de competenţă lingvistică.

La programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, UMF organizează un test de limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile şi cele care deţin un atestat lingvistic cu recunoaştere internaţională.