0
155

O nouă sesiune de admitere la Seminarul Teologic din Craiova

Seminarul Teologic “Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova va organiza, în zilele de 4 şi 5 septembrie, a treia sesiune de admitere. Înscrierea va avea loc la data de 3 septembrie, iar pe 6 septembrie vor fi afişate rezultatele. Prima sesiune de admitere a avut loc perioada mai – iunie, iar a doua în luna iulie. Dosarul de înscriere trebuie să conţină certificat de botez de la preotul paroh, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, fişă de înscriere în original eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial, recomandare de la consiliul parohial, binecuvântare din partea Mitropoliei Olteniei, care se obţine la Liceul Teologic, foaia matricolă pentru clasele I – a VIII-a, copii ale certificatului de naştere şi buletinului.