Peste 230 de candidaţi, care şi-au depus dosarele, au lipsit de la examenul de Titularizare în învăţământ, iar 72 s-au retras din timpul lucrărilor, în Dolj

0
400

Astăzi, a avut loc   proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021. Au fost trei centre de concurs (Liceul Energetic, Liceul “Matei Basarab” şi Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate), constituite la nivelul județului Dolj, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19. Din păcate , în Dolj, s-au înregistraţi 232 de absenţi, air, din cei prezenţi, 72 s-au retras în timpul examenului. 

În județul Dolj sunt 86 de posturi titularizabile. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 982 de candidați.  În anul 2020 au fost înscriși 789 de candidați și au fost 64 de posturi titularizabile.  Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, la sediul centrelor de concurs și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene, la sediul centrlor de concurs și pe site-ul dedicat în data de 3 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Mai multe amănunte pot fi găsite  accesând site-ul ISJ Dolj la următorul link: https://www.isjdolj.ro/content/precizari-prob%C4%83-scris%C4%83-concurs-national-titularizare-2021.

Sunt probleme în judeţ

Până acum,, am prezentat partea tehnică a examenului, dar acum venim şi cu date concrete , de la Dolj: “Am avut 982 de candidaturi depuse, dar 232 dintre cei care şi-au depus dosarele au lipsit la acest examen. De asemenea, dintre cei prezenţi, 72 s-au retras în timpul examenului. Este o cerinţă mare la învăţători – educatori, posturi care se ocupă cu greu. De asemenea, este o problemă la Liceul de Arte “Marin Sorescu” din Craiova, unde în fiecare an sunt probleme , o situaţie deosebită. Este o criză venită din partea sistemului, foarte multe posturi din învăţământ fiind ocupate prin restrângere de personal sau de posturi. În acest moment, la nivel judeţean avem reduse 11 clase, la învăţământul teoretic preuniversitar. Dacă vorbim despre o situaţie la Dolj, cred că sunt complete aproape toate catedrele, la majoritatea disciplinelor”, a precizat prof. Alexandru Gîdăr, inspector general al învăţământului doljean.