ISU Dolj mai atrage atenţia, încă o dată, asupra riscurilor arderii de vegetaţie uscată

0
310

Ieri,  20.07.2021, Detașamentul 1 de Pompieri Craiova, Detașamentul 2 de Pompieri Craiova, Secția de Pompieri Segarcea și Secția de Pompieri Băilești au fost solicitate să intervină cu autospecialele de lucru cu apă și spumă  pentru localizarea și lichidarea a patru incendii izbucnite la vegetație uscată pe raza localităților  Craiova – str. “Corneșului”, Malu Mare – sat Preajba, Lipovu – sat Lipovu Mare și Băilești. Suprafața totală incendiată la care au participat echipajele de pompieri, este de aproximativ 3 ha. Cauza probabilă de izbucnire a fost stabilită ca fiind focul deschis în spații deschise. Incendii care , chiar dacă au fost lichidate la timp, atrag atenţia asupra riscurilor, iar în acest sens Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj atrage, încă o dată atenţia, asupra pericolelor.

În acest sens, prezentăm planul de măsuri, prezentat de ISU Dolj, în conformitate cu legislaţia, pentru a diminua, până la lichidarea totală, a incendiilor de vegetaţie uscată:

“În condiţiile emiterii atenţionărilor/avertizărilor meteorologice care vizează producerea unor fenomene meteorologice periculoase precum temperaturi maxime extreme (vreme caniculară) sau vânt puternic, arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă pe perioada de valabilitate a atenţionărilor/avertizărilor.

 1. Respectarea prevederilor pct. 1 este verificată de primar, prin şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens.
 2. Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa populaţiei perioadele în care se interzice arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, precum şi prevederile legale generale şi specifice.
 3. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioadă de timp sau între anumite intervale orare ale zilei, prin ordin al prefectului.
 4. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu este interzisă.
 5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc deschis, în următoarele condiţii:
  1. emiterea permisului de lucru cu foc deschis se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens;
  2. permisul de lucru cu foc deschis se întocmeşte în două exemplare, din care primarul transmite un exemplar celui care solicită permiterea executării arderii, iar pe cel de-al doilea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
  3. permisul de lucru cu foc deschis este valabil o singură zi;
  4. la terminarea arderii, permisul de lucru cu foc deschis se predă de către executant emitentului;
  5. la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, evidenţa permiselor de lucru cu foc deschis se ţine în registrul special constituit în acest sens;
  6. arderea se execută numai pe timp de zi;
  7. asigurarea personalului de supraveghere şi de stingere a eventualelor incendii se face până la finalizarea arderii.
 6. Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, de construcţii, culturi agricole învecinate, instalaţii, fond forestier etc. se asigură prin executarea unei fâşii arate cu lăţimea de cel puţin 2 metri.
 7. Parcelarea miriştilor se va realiza în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate.
 8. La arderea suprafeţelor mai mici de 5 ha se vor asigura substanţele şi mijloacele de stingere
 9. Pentru suprafeţele de ardere mai mari de 5 ha se vor asigura obligatoriu un plug, o cisternă cu apă, mijloace de tractare şi personal de deservire.
 10. Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
 11. Vegetaţia uscată şi a resturile vegetale se colectează în grămezi, astfel încât arderea să poată fi controlată.
 12. În jurul fiecărei grămezi se va curăţa terenul de vegetaţie pe o distanţă de 5 metri.
 13. Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi unde nu există posibilitatea să fie afectate reţele electrice, de comunicaţii, conducte de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile.
 14. Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de locuinţe şi anexele acestora, 100 de metri faţă de depozitele de furaje şi 200 de metri faţă de liziera pădurii.
 15. Stingerea focului se va face în mod obligatoriu înainte de părăsirea locului arderii.
 16. Este obligatorie instruirea personalului care execută, controlează şi supraveghează arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, cu privire la măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
 17. În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 3 lit. r) şi s) din Hotărârea Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12.06.2007, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum de la 000 la 2.500 lei, următoarele fapte:
  1. arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
  2. amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi;
 18. Constatarea contravenţiilor corespunzătoare faptelor prevăzute la pct. 18 lit. a) şi b), precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj, desemnat conform legii.
 19. Constatarea contravenţiilor corespunzătoare faptei prevăzute la pct. 18 lit. b), precum şi aplicarea sancţiunilor se poate face şi de către Primar”, se arată în comunicatul ISU Dolj.