“Masa caldă” pentru elevi va fi extinsă în mai multe unităţi şcolare

0
341

În anul școlar 2022-2023, va fi dublat  numărul de școli care vor acordare o masă caldă pentru preşcolari și elevi. Ministerul Educației a inițiat proiectul de Ordonanță de Urgență prin care Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari și elevi se derulează și în anul școlar 2022-2023, fiind extins, în același timp, de la 150 la 300 de școli.

Bugetul prevăzut pentru finanţarea Programului-pilot, în perioada desfăşurării activităţilor didactice, în anul şcolar 2022-2023, este de 354.900.000 lei. Comparativ cu anul școlar 2021-2022, limita valorică zilnică se majorează cu 50%, de la 10 la 15 lei/masă/beneficiar. Iniţiativa se înscrie în demersul început de Ministerul Educației de reducere a abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii, determinate de probleme cronice de la nivelul sistemului național de învățământ, cumulate cu problemele economice și sociale accentuate de pandemia Covid-19. „În acest context, este extrem de important să încurajăm prezența elevilor la școală pentru a dobândi competențele necesare și, în același timp, să stimulăm incluziunea celor din mediile dezavantajate. Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor beneficiari , vor fi distribuite doar produse alimentare obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare. Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, dar și de celelalte reglementări europene în domeniu”, precizează Ministerul Educației. Implementarea programului-pilot este prevăzută începând cu data de 1 septembrie 2022, dată de referință pentru începerea noului an școlar 2022-2023, termen până la care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale trebuie să finalizeze procedurile de achiziție publică a suportului alimentar și să încheie contractele de prestări servicii.