„Tradiţii româneşti la sud de Dunăre”

0
322

Mai mulţi invitaţi din Calafat, Craiova şi din Bulgaria au participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la masa rotundă cu tema „Suntem noi rumânii din Bugărie în agonie?”, organizată de Fundaţia „Walahorum” în satul Tianuţ/Tianovţi, de lângă Vidin. Evenimentul s-a concentrat pe procesul de asimilare a românilor din ţara vecină, mai ales din cele 30 de localităţi compacte din jurul Vidinului, la ultimul recensământ doar 186 de persoane din acest oraş declarându-se români sau vlahi. Partea a doua a fost rezervată prezentării şi vizitării Muzeului „Walahorum”, care a găzduit manifestarea, organizatorii oferind pliante bilingve, în bulgară şi română, care au făcut cunoscută, pe scurt, istoria colecţiei de exponate provenind din gospodăriile româneşti din zonă. Evenimentul s-a încheiat cu un pelerinaj la monumentul eroului Mladen Calinov din Tianovţi şi la monumentul ostaşilor români căzuţi pentru eliberarea Bulgariei din satul Inovo (Smârdan).Walahorum (1)

Daruri de la invitaţi, pentru îmbogăţirea colecţiilor muzeului

Între participanţii la masa rotundă s-au aflat Victor Dediu – ataşat cultural al Ambasadei României la Sofia, preşedintele Fundaţiei „Walahorum”, Liudmil Răducanov, alături de membrii fondatori ai acesteia – Milan Anghelov Cosoveanu, Ivan Alexandrov, Zlatko Anghelov şi Rozalin Florov Marinov, Ivo Gheorghiev – preşedintele Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria „AVE”, Olga şi Simion Nikov – profesori, coordonatori ai Ansamblului folcloric din Gâmzova, Victor Mişu – preşedinte al Societăţii Culturale a Vlahilor/Românilor din Bulgaria, Cristina Vană – preşedinte al Asociaţiei pentru Redescoperirea Tradiţiilor Autentice Calafat, Ion Mirica – profesor la Palatul Copiilor Craiova, filiala Calafat, Dan Vană – Casa de Cultură Calafat, reprezentanţi ai comunităţilor din satele învecinate şi ai Primăriei Tianovţi.Walahorum (2)

Înainte de începerea mesei rotunde, poetul Milan Anghelov Cosoveanu a dăruit Muzeului „Walahorum” o carpetă lucrată manual cu chipul lui Mihai Eminescu, iar Cristina Vană a oferit o scoarţă oltenească din partea Grădiniţei nr. 1 din Calafat, unde este educatoare. Preşedintele Fundaţiei „Walahorum”, Liudmil Răducanov, a urat bun venit participanţilor, mulţumindu-le pentru prezenţă şi pentru donaţiile făcute muzeului, în special lui Victor Dediu, care a dotat instituţia cu un laptop cu tastatură în limba română, extrem de necesar activităţilor specifice fundaţiei şi muzeului. L-a prezentat apoi pe moderatorul acţiunii, inginerul Ivan Alexandrov, membru fondator „Walahorum”, cel care a pus la dispoziţie sediul pentru funcţionarea muzeului.

„Oricât de greu ar fi pentru românii din Bulgaria, ei nu sunt în agonie”

Ivan Alexandrov a prezentat un amplu material despre istoria românilor (vlahilor) de la sud de Dunăre, cu informaţii din documente, acte şi scrieri oficiale, multe apărute în Bulgaria, din care se poate vedea cum a decurs procesul de asimilare a românilor din ţara vecină, mai ales din cele 30 de localităţi compacte din jurul Vidinului. Dacă la începutul secolului statistica oficială din Bulgaria arată că aici trăiau 96.000 de români, din care 42.000 în judeţul Vidin, în anul 1934 datele oficiale, deşi micşorate drastic, arată că mai trăiesc în Bulgaria 16.000 de români, din care 2.200 în judeţul Vidin, iar după anul 1944 românii sau vlahii dispar din statisticile oficiale.Walahorum (3)

Acum, susţine Ivan Alexandrov, procesul de asimilare se află într-o fază avansată. La ultimul recensământ, doar 186 de persoane din Vidin s-au declarat ca fiind români sau vlahi. Materialul se încheie cu o observaţie tragi-comică: „Statistica oficială nu dă nici o explicaţie despre dispariţia românilor/vlahilor în ultimii 100 de ani, dar este interesată de ce a dispărut jumătate din populaţia raţelor sălbatice”. Opinii privind tema au exprimat toţi participanţii, concluzia fiind trasă de Milan Anghelov Cosoveanu: „Oricât de greu ar fi pentru românii din Bulgaria, ei nu sunt în agonie, trăiesc, vorbesc în limba română, scriu versuri, organizează simpozioane, înfiinţează muzee”.Walahorum (5) a

S-a propus constituirea unei federaţii a românilor/vlahilor din Bulgaria

Victor Dediu şi-a exprimat optimismul în privinţa funcţionării şi în viitor a organizaţiilor vlahilor/românilor din Bulgaria, a transmis salutul oficial şi urările de succes din partea ambasadorului Anton Păcureţu, care se pregăteşte să-şi încheie mandatul, şi a propus liderilor de asociaţii să pună accent pe cursuri de limba română adresate copiilor şi tinerilor. Ivo Gheorghiev a apreciat iniţiativa „Walahorum” şi tema propusă, a prezentat realizările şi necesităţile Uniunii „AVE” şi Casei de Cultură „Teofana Basarab” şi a făcut o remarcă şi o propunere: „Noi, românii/vlahii din Bulgaria, suntem uniţi în cadrul comunităţii, ca oameni, ca cetăţeni, dar trebuie să ne unim şi organizatoric, în acte oficiale. Propun înfiinţarea unei federaţii a tuturor asociaţiilor noastre, legal constituite, pe principiul sinodal. Aşa vom fi mai puternici şi vom avea rezultate mai bune”. Propunerea a rămas să fie analizată de toate asociaţiile, urmând să se acţioneze în consecinţă.

«În anul 1995 a fost organizată o expoziţie de etnografie şi folclor în satul Boriloveţ. Aşa a apărut ideea înfiinţării unui muzeu, materializată în 2004, în casa părintească a lui Liudmil Răducanov, tatăl acestuia, cunoscut în sat ca „Dascălul”, având un rol important în strângerea şi păstrarea obiectelor cu valoare muzeistică. I s-a dat numele „Muzeul Răducanov”, dar distanţa mare până la Vidin şi deteriorarea clădirii după trecerea în nefiinţă a „Dascălului” au dus la mutarea muzeului în casa lui Ivan şi Miroslav Alexandrov din Tianovţi. Colecţia a fost îmbogăţită şi completată cu noi exponate, obţinute din diferite surse. Organizatorii doresc să dezvolte acest proiect, unic la sud de Dunăre, ca pe un depozit de dovezi ale existenţei străvechi în regiunea Vidinului a comunităţilor de vlahi/români, a tradiţiilor, obiceiurilor şi îndeletnicirilor acestora. În acest demers orice sprijin este folositor». (Dan Vană)