Unii tineri şomeri pot beneficia de sprijin pentru o afacere proprie

0
10220

Tinerii şomeri, aparent fără şanse mari de angajare, din anumite regiuni ale ţării, pot beneficia de un buget considerabil pentru deschiderea propriei afaceri. Totuşi, reglementările în vigoare nu duc la îmbogăţirea acestora peste noapte, aşa cum s-ar putea crede.

Veşti bune pentru tinerii şomeri fără studii şi fără experienţă profesională, cu vârste între 16 şi 29 de ani, care stau în sud-vest, sud-est, centrul ţării sau sudul Munteniei! Aceştia vor putea beneficia de până la 25.000 euro pentru a-şi deschide o afacere. Drept urmare, tinerii şomeri care caută locuri de muncă în Craiova ar putea fi avantajaţi. Bugetul acestui program s-a dublat pentru anul în curs.

Banii nu se obţin direct

Chiar dacă bugetul alocat programului de sprijin al tinerilor şomeri, care pot primi, prin intermediul anumitor entităţi, până la 25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri a fost majorat pentru 2022, potrivit unui ordin al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), sumele de bani nu pot fi cerute de tinerii din grupul ţintă şi nici nu vor fi daţi direct lor, ci îi vor primi prin intermediul unor terţi. Ordinul MIPE nr. 10/2022 stabileşte că bugetul alocat acestei scheme de ajutor este de 46,4 milioane euro, mai mult decât dublul prevăzut în Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.200/2020, prin care a fost oficializată această schemă, respectiv de 20 milioane de euro. Deşi programul a fost oficializat în noiembrie 2020, schema se aplică din 10 ianuarie 2022 până la finalul acestui an. Plăţile se vor face până la finalul anului 2023.

Acest tip de finanţare funcţionează în două etape. În prima etapă, terţii depun proiecte la stat pentru a obţine finanţare. În a doua etapă, ulterior obţinerii finanţării, terţii vor pune fondurile la dispoziţie tinerilor şomeri care vor să deschidă afaceri – fiecare tânăr şomer va putea primi până la 25.000 de euro şi se estimează înfiinţarea a circa 2.000 de afaceri noi. Este vorba, în esenţă, de entităţi precum ONG-uri, furnizori de formare profesională, sindicate, patronate sau asociaţii de întreprinderi.

Cine se califică pentru sprijin

Pentru a fi eligibili, tinerii trebuie să figureze ca şomeri în evidenţele agenţiilor de muncă, să aibă reşedinţa sau domiciliul în zonele de sud-vest, sud-est şi centru ale ţării sau în sudul Munteniei. Prioritate vor avea tinerii din mediul rural şi cei care aparţin minorităţii rome şi care îndeplinesc celelalte condiţii, pe lângă cele legate de vârstă (între 16 şi 29 de ani). Aceşti tineri sunt denumiţi NEETs („Not in Employment, Education or Training”). Iar aceştia vor putea beneficia de sprijin financiar prin intermediul terţilor. Adică, mai exact, tinerii îşi vor întocmi un plan de afaceri pentru implementarea căruia vor semna cu aceşti terţi, care obţin fonduri de la stat, un contract de subvenţie.

Condiţii ce trebuie îndeplinite

Afacerile nou-înfiinţate vor trebui să aibă sediul social într-una dintre regiunile amintite, în mediul rural sau urban, urmând ca inclusiv obligativitatea deschiderii şi păstrării sediului social şi a punctului ori punctelor de lucru în regiunile eligibile să se păstreze pe toată durata implementării planului de afaceri şi pe toată perioada de sustenabilitate. Aceasta trebuie să fie de minimum şase luni. În plus, persoanele angajate în noua afacere vor trebui să aibă, în mod obligatoriu, domiciliul sau reşedinţa în aceleaşi regiuni.

Fiecare tânăr care va fi beneficiar al acestui ajutor va trebui să angajeze minim o persoană în cadrul afacerii, iar suma de maximum 25.000 euro va veni în două tranşe:

– tranşa iniţială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, aşa cum a fost aprobat pe baza planului de afaceri şi prevăzut în contractul de subvenţie încheiat;

– tranşa finala egală cu diferenţa până la valoarea totală, după ce beneficiarul ajutorului face dovada că a ocupat locul/locurile de muncă asumat(e) prin planul de afaceri.

Important de reţinut este faptul că, după înfiinţarea afacerii, nu se mai pot oferi servicii de sprijin pentru funcţionarea si dezvoltarea afacerii, precum consiliere antreprenorială, juridică ori mentorat. Monitorizarea efectivă în urma implementării se va referi exclusiv la existenţa şi funcţionarea acestor afaceri, la crearea şi menţinerea locurilor de muncă asumate, dar şi la utilizarea şi raportarea ajutorului primit. Totodată, aceşti tineri mai pot beneficia şi de cursuri de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare, cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere sau sprijin şi orientare profesională pentru a-şi găsi un loc de muncă.

Cine sunt tinerii NEET?

Tânărul NEET este, potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, actualizată, „persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.”. Ca şi celelalte categorii de clienţi ai ANOFM, tinerii NEETs beneficiază de pachete personalizate de măsuri active menite să le crească şansele de ocupare de locuri de muncă. Dar numai dacă sunt înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

Ucenicia e o şansă în plus

Pe de altă parte, ucenicia este o nouă sursă de locuri de muncă. Reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă, în baza unui contract. Iar acest aspect este reciproc avantajos. Pe de o parte, angajatorii care încheie contracte de ucenicie cu tineri NEETs şomeri, în condiţiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractelor de ucenicie, de un sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Ucenicul se alege astfel cu o meserie şi cu un loc de muncă sigur.