10.000 de cărți funciare sunt eliberate gratuit, începând de astăzi, pentru proprietarii imobilelor din zece comune

0
86

Aproape 10.000 de cărți funciare sunt eliberate gratuit, începând de astăzi, 21 aprilie 2021, pentru proprietarii imobilelor din zece unități administrativ – teritoriale
(UAT) din județul Dolj, prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din
veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj.
Cele 9.987 de imobile înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparțin locuitorilor din orașul Bechet și din comunele Bratovoești, Călărași, Catane, Orodel, Ostroveni, Plenița, Seaca de Pădure, Terpezița, Unirea. Lucrările de cadastru au
început în perioada 2019-2020 și au vizat o suprafață totală de 4.996 de hectare.
Noile cărți funciare au fost predate primarilor celor zece UAT-uri de către directorul OCPI Dolj, Victor Alin DUMITRESCU.
„Cu 47.908 imobile înscrise gratuit în cartea funciară în anul 2021, județul Dolj se află pe primul loc în ierarhia națională. Finanțarea a fost asigurată atât din veniturile proprii ale ANCPI, cât și din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Împreună cu echipa pe care o conduc, împreună cu primăriile din județ, dar și în strânsă colaborare cu persoanele fizice/juridice implicate, și cărora le mulțumesc pe această cale, sunt convins că vom performa în continuare. De asemenea, beneficiem de sprijinul
permanent al colegilor noștri din cadrul ANCPI.”, a precizat Victor Alin DUMITRESCU,
directorul OCPI Dolj.
În prezent, din totalul de 111 UAT-uri din județul Dolj, au fost cadastrate în proporție
de sută la sută șase comune (Drănic, Mischii, Goicea, Coțofenii din Dos, Brădești, Pielești),
iar în alte 105 localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în
cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.