Seminar de sprijin – 77 de proiecte finanţate din POS DRU, cu o valoare totală de 316.063.819 lei

0
59

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest Oltenia a organizat, ieri, la sediul Prefecturii Dolj, Seminarul de sprijin privind implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”. La  eveniment  au participat  reprezentanţi  ai  Organismului  Intermediar  şi  reprezentanţi ai echipelor de  management, desemnaţi  din partea organizaţiilor care implementează  proiectele de tip  grant, strategic şi ajutor de stat  şi de minimis finanţate din  POS DRU, din  Regiunea Sud  Vest Oltenia.

„La data curentă, instituţia gestionează un număr de 77 de proiecte finanţate din POS DRU, cu o valoare totală de 316.063.819 lei. Este vorba de un număr de 48 proiecte de tip grant, cu o valoare totală de 79.149.030 lei, 24 de proiecte de tip strategic, cu o valoare totală de 233.885.573 lei, şi cinci proiecte de tip ajutor de stat şi de minimis, cu o valoare totală de 3.342.108 lei. Recent, am semnat alte patru proiecte, trei în Mehedinţi şi unul în Dolj, în  valoare totală  de 7.922.080 lei. Ceea ce vă pot spune este că alte patru proiecte aşteaptă să fie semnate în zilele următoare, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că lucrurile încep să se schimbe. De fapt, acesta este şi motivul pentru care facem aceste întâlniri, adică vă stăm la dispoziţie, atât eu, cât şi colegii mei cu noi informaţii despre fondurile europene…”, a precizat Mihaela Mocanu, director executiv al OIR POS DRU SV Oltenia.

Patru contracte noi

În cadrul seminarului,  pentru  a veni în sprijinul beneficiarilor, reprezentanţii Organismului Intermediar au pus accentul pe discutarea şi clarificarea Instrucţiunii nr. 44 referitoare la clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 – 2013, emisă în luna  aprilie de directorul general  al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

„Această  instrucţiune a fost emisă pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de finanţare nerambursabilă şi pentru a asigura  o  abordare unitară a modului de verificare şi abordare a modificărilor contractuale, a modului de implementare a proiectelor, verificare tehnică şi financiară, precum şi a modului de justificare a eligibilităţii unor cheltuieli. De asemenea, având în vedere participarea  la  seminar a reprezentanţilor organizaţiilor care au demarat implementarea proiectelor la începutul acestei luni, aferente celor patru contracte  noi, menţionate mai sus, în cadrul discuţiilor s-au abordat subiecte de  interes  care vizează   mecanismul prefinanţării, rambursării cheltuielilor,  raportările  tehnnico-financiare privind implementarea proiectelor, măsurile de evitare a cheltuielilor neeligibile şi s-a  răspuns la întrebările adresate de către participanţi”, a mai spus Mihaela Mocanu.

Doljul, pe primul loc

Din punctul de vedere al repartizării proiectelor pe fiecare judeţ ca număr şi valoare, situaţia se prezintă astfel: judeţul Dolj stă cel mai bine, adică vorbim de 43 de proiecte, urmat de Olt – cu 15, Vâlcea – 11 proiecte, Mehedinţi – cinci proiecte şi judeţul Gorj – cu doar patru. Dar şi din punctul de vedere al valorii acestor proiecte se menţine aceeaşi  ierarhie pe judeţe. Doljul este pe primul loc, aici fiind accesate 19.002.114 lei; Olt – 64.821.995 lei; Vâlcea – 34.525.740 lei; Mehedinţi – 13.944.301 lei; Gorj – 7.023.108 lei. Din punctul de vedere al domeniului major de intervenţie, respectiv al valorii contractate pe fiecare domeniu major de intervenţie, pe măsura 5.1 au fost accesaţi cei mai mulţi bani, 136.482.289 lei. Este vorba de măsura „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, unde au fost semnate 31 de cereri de prefinanţare, în valoare de 25.987.982 lei, şi 13 cereri de rambursare, în valoare de 894.893 lei. Pe măsura 3.1 – „Promovarea culturii antreprenoriale”, au fost accesaţi 102.557.043 lei, iar pe măsura 3.2 – „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, peste 49.750.000 lei. Pe măsura 6.3 – „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” au fost accesaţi peste 13 milioane de lei, iar cele mai puţine fonduri s-au accesat pe măsura 6.2 – „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, peste 7.793.600 lei.


Nicolae Giugea, prefectul judeţului Dolj: „O societate are obligaţia de a investi în resurse. Singura resursă naturală, regenerabilă, este pământul, dar noi, oamenii, suntem cei care îl muncim. Cea mai mare investiţie pe care trebuie să o facă o instituţie este investiţia în oameni. Numai în felul acesta se poate asigura perpetuarea societăţii umane şi, în acelaşi timp, se va verifica nivelul de evaluare al unei societăţi dinamice. Eu consider că este foarte bine ceea ce se întâmplă în planul investiţiilor în resursa umană. Este foarte bine şi faptul că în Dolj s-au accesat cele mai multe fonduri. Nu vreau să o spun doar pentru că eu sunt prefectul acestui judeţ, ci pentru că aşa este normal. Doljul este cel mai mare judeţ din Oltenia, populaţia lui este aproape cât populaţia celorlalte patru judeţe la un loc, aşa că şi numărul proiectelor implementate aici trebuie să fie mai mare. S-au făcute multe lucruri în această direcţie, dar eu cred că nu s-a făcut suficient. A investi în oameni înseamnă a investi în viitorul nostru, al copiilor noştri. Sunt convins că în continuare se vor accesa fonduri în acest sector”.


Mihaela Mocanu

Mihaela Mocanu, directorul executiv al OIRPOSDRU SV Oltenia: „Rolul OIRPOSDRU SV Oltenia este de a gestiona, la nivel regional, schemele pentru dezvoltarea resurselor umane, finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectivul general al POSDRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii moderne, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane”.