Elevii cu anumite rezultate la olimpiade naționale și internaționale se pot înscrie la liceu fără să mai susţină Evaluarea Naţională

0
608
Elevii olimpici se pot înscrie la liceu, fără să mai susțină Evaluarea Națională 2023, potrivit Ordinului nr. 3684/15.02.2023 publicat, astăzi, în Monitorul Oficial. Este vorba despre elevii care au obținut, pe parcursul ciclului gimnazial, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Documentul stabilește că pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a, reglementat prin această procedură, într-un singur județ, fără susținerea Evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și respectiv, fără a li se calcula media de admitere prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul ME nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 – 2024, toţi cei care au obţinut performanţe deosebite. Înscrierea olimpicilor se face peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi. Înscrierea „se realizează pe baza Listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea la care se face înscrierea.

Cum arată dosarul de înscriere

Conform Art. 2 din actul legislativ amintit, dosarele absolvenților de clasa a VIII-a, care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024, pe baza performanțelor deosebite, sunt primite și centralizate de Comisia de admitere județeană/a municipiului București.

Dosarele conțin următoarele acte:

  • cerere pentru înscrierea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024, pe baza performanțelor deosebite obținute la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/specializarea sau filiera/profilul/calificarea profesională și unitatea de învățământ liceal”;

  • documentele doveditoare ale premiilor obținute, în original și în copie;

  • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „conform cu originalul” de către persoana din comisie învestită cu astfel de competențe;

  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișa medicală, în original și în copie.

Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2023 – 2024, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii:

  • depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;

  • analizarea dosarelor de către comisia de admitere județeană/a municipiului București;

  • comunicarea rezultatului repartizării absolvenților;

  • preluarea dosarelor absolvenților de la inspectoratul școlar și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;

  • transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților;

  • completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor: premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la etapa internațională a competițiilor școlare.

”Înscrierea și repartizarea absolvenților, conform prezentei proceduri, se realizează până la data de 31 august 2023”, conform documentului.