Seminar pentru beneficiarii de proiecte europene

0
83

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Sud – Vest Oltenia a organizat la sediul Prefecturii Judetului Dolj, ieri, Seminarul cu tema ,,Sprijin implementare/postimplementare acordat beneficiarilor de proiecte finanţate prin POSDRU 2007-2013”. Scopul seminarului a fost acela de a furniza informaţii beneficiarilor, astfel încat aceştia să întocmească, corect cererile de rambursare intermediare/finale, în concordanţă cu instrucţiunile AMPOSDRU emise în acest sens, astfel încat să fie eliminate situaţiile de solicitare a  clarificărilor sau chiar returnări ale cererilor de rambursare. În cadrul seminarului au fost abordate aspecte legate de sustenabilitatea proiectelorşi modalitate în care aceasta va fi monitorizată de OIRPOSDRU SV OLTENIA, conform Contractului de finanţare. La seminar au participat beneficiarii proiectelor finantate din FSE prin POSDRU, care se află atât în perioada de implementare a proiectelor, cât şi în perioada postimplementare.