Întreprinderile din industrie pot beneficia de ajutor consistent pentru eficienţa energetică

0
99

Întreprinderile din industrie pot beneficia de un ajutor consistent pentru eficienţa energetică. Valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordate pentru proiect ca parte a apelului pentru propunerile de proiect este de 200.000 Euro şi nu va depăşi 700.000 Euro. Rata finanţării acordate din fonduri nerambursabile ale programului nu poate depăşi 70% exceptând proiectele localizate în zone Bucureşti-Ilfov, unde suma maximă de finanţare este de 60% pentru întreprinderile mici şi mijlocii; sau 60% exceptând proiectele localizate în zone Bucureşti-Ilfov, unde suma maximă de finanţare este de 50% pentru întreprinderile mijlocii. 

Andreea Kohalmi, general manager la SC Commonweath Consulting SRL a precizat că proiecte eligibile sunt doar acele proiecte care implică o investiţie iniţială în industrie. „Investiţia iniţială este o investiţie făcută la activele corporale şi necorporale şi constă în extinderea unei unităţi deja existente, diversificarea producţiei prin produse noi, schimbarea fundamentală a procesului general de producţie a unei unităţi existente, excluzând crearea unei noi unităţi. Achiziţionarea acţiunilor de către o companie nu constituie o investiţie iniţială”, a mai spus Andreea Kohalmi.

Înlocuirea utilajelor învechite şi supradimensionate

Proiectele eligibile implică, de exemplu, investiţii în : îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor de transmisie electrică; înlocuirea utilajelor învechite şi supradimensionate; îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor de încălzire şi de răcire, îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat, îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor de refrigerare; îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor de încălzire prin introducerea sistemelor de încălzire care folosesc energia termică din surse regenerabile şi prin reducerea cantităţii de combustibil (gaz, petrol brut, etc.) utilizat; îmbunătăţirea eficienţei energetice prin modernizarea instalațiilor de producţie; managementul energetic îmbunătăţit la nivel de platforme industriale; managementul energiei; sisteme de recuperare a căldurii pentru a recupera căldura rezultată în urma proceselor industriale; precum şi alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în industrie.

Întreţinerea produselor achiziţionate

Cheltuielile directe eligibile ale proiectului sunt acele cheltuieli identificate de către Promotorul Proiectului în conformitate cu principiile sale contabile şi cu regulile interne obişnuite ca fiind cheltuieli specifice legate direct de implementarea proiectului şi care pot fi rezervate direct în acest scop. „Costul noilor echipamente, costurile provenite direct din cerinţele impuse de contractul de proiect,  precum şi întreţinerea produselor achiziţionate sunt considerate cheltuieli eligibile…”, a mai completat managerul general.