E oficial! Spitalul CFR trece la Ministerul Sănătăţii

0
86

Spitalul CFR din Craiova, alături de alte 12 spitale din ţară, va trece din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Ministerului Sănătăţii. Guvernul a aprobat, în acest sens, o ordonanţă-de-urgenţă care mai prevede desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi preluarea acesteia de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.   

Până anul acesta, reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor avea în componenţă 15 spitale amplasate în zonele în care se află regionalele C.F. Între acestea, şi unitatea sanitară din Craiova, la care se adaugă cele două din Bucureşti – Spitalul Clinic nr.1 Căi Ferate Witting şi Spitalul Clinic nr. 2 Căi Ferate – şi cele din Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Iaşi, Paşcani, Braşov, Drobeta-Turnu Severin, Ploieşti, Simeria, Constanţa, Galaţi şi Sibiu.

Din acestea, 13 unităţi trec la Ministerul Sănătăţii. În schimb, autorităţile au decis să menţină ca structură sanitară proprie în subordinea Ministerului Transporturilor, Spitalul Clinic CF nr. 2 şi Spitalul Clinic CF nr. 1 din Bucureşti, care au aprobate sau în desfăşurare proiecte cu finanţări europene, pentru a se evita pierderea finanţării acestor proiecte.

A fost aprobată desfiinţarea CAS a Ministerului Transporturilor

Totodată, ordonanţa-de-urgenţă privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prevede ca examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor să fie asigurată de unităţile din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, a Ministerului Sănătăţii, precum şi de unităţile agreate de Ministerul Transporturilor.

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2014, unităţile specializate, inclusiv cele din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Transporturilor, vor desfăşura activitatea de examinare medicală şi psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor numai în urma obţinerii certificatului de agreare emis de Ministerul Transporturilor.

Personalul Casei Asigurărilor de Sănătate (CAS) a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va fi preluat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau de celelalte case de asigurări de sănătate, conform opţiunii acestuia, exprimată în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Personalul preluat îşi va păstra toate drepturile şi obligaţiile, în condiţiile legii.

Bugetul, transferat la Ministerul Sănătăţii

În ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile existente la data încetării activităţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, izvorâte din contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, încheiate de aceasta cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, acestea vor fi preluate de casele de asigurări de sănătate judeţene, din raza administrativ-teritorială în care furnizorii respectivi îşi desfășoară activitatea. De asemenea, drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele încheiate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului cu furnizorii de bunuri şi servicii vor fi preluate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Totodată, drepturile şi obligaţiile izvorâte din aplicarea regulamentelor europene şi a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru asiguraţii aflaţi în evidenţă vor fi preluate de casele de asigurări de sănătate judeţene, pe listele cărora sunt înscrişi asiguraţii respectivi.

Finanţarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, respectiv Ministerul Transporturilor corespunzător unităţilor sanitare aflate în subordine.

Prin ordin comun al ministrului Transporturilor şi al ministrului Sănătăţii se vor stabili printre altele funcţiile pentru care sunt necesare avizele de aptitudine medicală şi psihologică, precum şi cele pentru care este obligatoriu şi controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu, condiţiile în care personalul este considerat apt medical şi psihologic, baremurile de sănătate, examinările şi probele necesare în vederea obţinerii avizelor de aptitudine medicală şi psihologică.