33.797  de fermieri au fost autorizaţi pentru efectuarea plăţilor regulare

0
258

Începând cu data de data de 2 decembrie 2019 și până în prezent, au fost autorizaţi pentru efectuarea plăţilor regulare aferente anului de cerere 2019, un număr de 33.797 fermieri (ceea ce reprezintă 92% din numărul fermierilor eligibili la plata regulară) cu suma totală de 71,230 milioane euro, din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de asemenea cofinanțare de la Bugetul Național.

Valoarea plafonului este de 246.232.400 euro, și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Cuantumurile stabilite în conformitate cu Hotărârea de Guvern pentru aprobarea plafoanelor alocate ANT, pentru anul de cerere 2019 sunt stabilite pe două sectoare : cel vegetal şi cel zootehnic. “Totodată aducem la cunoștință că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2019”, a precizat Sorin Răducan, directorul executive al APIA Dolj. 

Pentru cânepă pe fibră, plafonul este de 6050 de euro

Pentru Sectorul vegetal avem cinci tipuri de ajutoare : Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru culture amplasate pe teren arabil – plafonul este de 93.831.650 euro, fiind vorba de un cuantum de 13,32 euro/ha; Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru cânepă pe fibră, plafonul fiind de 6050 de euro, iar cuantumul de 8,95 euro/ha. Al treilea program este Ajutorul Naţional Tranzitoriu pentru tutun, plafonul fiind de 1.656,20 euro, iar cuantumul 1.569 euro/ha. Ajutorul Naţional Tranzitoriu pentru hamei are un plafon de 92.400 euro, iar cuantumul de 400,25 euro/ha. De asemenea, mai există un Ajutor Naţional Tranzitoriu şi pentru sfecla de zahăr. Plafonul fiind de 1.667 euro, iar cuantumul de 73,82 euro/ha.

Cea mai mare sumă autorizată la plata în avans

La Sectorul zootehnic, avem Ajutorul Naţional Tranzitoriu –Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector lapte, unde plafonul este de 20.376.400 euro, iar cuatumul de 17,220 euro/tonă; Ajutorul Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector carne, cu un  plafon de 85.631.700 euro şi cuantum de 69.11 euro/ cap. Al treilea ajutor este cel pentru Schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine, unde plafonul este de 42.970.950 euro şi cuuantumul de 4,71 euro/cap.  “Plăţile pentru Ajutoarele Naţionale Tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/03 din 01.10.2019. Reamintim faptul că, în perioada 16 octombrie – 29 noiembrie 2019, au fost autorizate plăți în avans aferente Campaniei 2019 în sumă de 1,319 miliarde euro, reprezentând cea mai mare sumă autorizată la plata în avans începând cu Campania 2009, anul în care a fost acordată pentru prima data plata în avans”, a precizat Sorin Răduca, directorul executive al APIA Centrul Judeţean Dolj.