Cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea, la pregătire în Italia

0
325

Cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea, vor implementa, pînă în vara acestui an, proiectul „Competenţele dezvoltate ale profesorilor, paşi siguri ai elevilor în viitor!”, din cadrul Programului „Erasmus+” . Perioada de mobilitate a avut loc, la sfărşitul anului trecut, la Bologna (Italia), la partenerul IFOM.

Proiectul se adresează unor nevoi privind competenţele profesionale scăzute de consiliere locală şi orientare şcolară ale cadrelor didactice, răsfrânte în capacităţile limitate ale elevilor de a efectua alegerea studiilor viitoare; abilităţi scăzute ale cadrelor didactice cu privire la punerea în aplicare a educaţiei duale şi organizarea pe proiecte bazate pe muncă, care nu permit structurarea la elevi a unor capacităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii, etc.

Printre obiective se regăsesc: dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul consilierii şi orientării vocaţionale; sporirea cunoştinţelor despre conceptele de bază ale învăţării bazate pe muncă şi a sistemelor educaţionale duale, care să permită promovarea unui proces de învăţare centrat pe nevoile elevilor, cu caracteristicile lor individuale.

Grupul ţintă este constituit din patru cadre didactice, diriginţi la clasele de liceu , filiera teoretică/tehnologică, sau la clasele de învăţământ profesional ori profesori care au ore de consiliere şi orientare profesională. Pregătirea a fost structurată în pregătire pedagogică, lingvistică, interculturală, referitoare la riscuri.