Registrul Comerţului nu va primi cereri de înregistrare de firme între 30 ianuarie şi 3 februarie

0
126

Firmele nu vor putea depune cereri de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) în perioada 30 ianuarie – 3 februarie, iar soluţionarea dosarelor depuse între 20 şi 25 ianuarie va fi amânată cu cel mult două zile, deoarece instituţia implementează un nou sistem informatic. În acest sens, în perioada 20-25 ianuarie, activitatea de primire şi înregistrare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului se desfăşoară normal, însă soluţionarea cererilor depuse în acest interval, dar şi a celor depuse anterior datei de 20 ianuarie şi care au un prim termen de soluţionare după această dată, se acordă un singur termen de amânare, de cel mult două zile. Cererile de înregistrare în registrul comerţului se vor primi, în perioada 30 ianuarie – 3 februarie, în regim de corespondenţă (ex.: prin poştă), în registratura generală, urmând să fie înregistrate în registrul comerţului începând cu data de 6 februarie, pe noul sistem informatic, eşalonat, funcţie de data primirii în registratura generală, dar nu mai târziu de data de 10 februarie. Solicitanţii vor fi înştiinţaţi cu privire la modalitatea de achitare a taxelor şi tarifelor aferente, de rezolvare a observaţiile formulate, dacă este cazul, şi asupra numerelor de înregistrare, a termenelor de soluţionare şi eliberare acordate, pe e-mail, fax ori prin corespondenţă. În ceea ce priveşte serviciul RECOM on-line, acesta va fi suspendat în intervalul 3 – 7 februarie, urmând să funcţioneze numai partea de informaţii gratuite, în măsura în care acest fapt este posibil. În aceeaşi perioadă se suspendă şi crearea de noi conturi RECOM pentru contractele în derulare, dar şi încheierea de noi contracte RECOM. În perioada 20 ianuarie – 3 februarie, activitatea de furnizare informaţii din registrul comerţului (informaţii punctuale, informaţii statistice, certificate constatatoare) şi de eliberare copii certificate se va derula normal.