Consiliul Judeţean Dolj: O nouă direcţie, prin comasarea altora două

1
9196

În ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Dolj, de săptămâna trecută, s-a decis înfiinţarea Direcţiei Judeţene de Servicii Publice, prin comasarea Direcţiei de Pază şi Utilităţi cu Serviciul Public de Salubrizare al judeţului Dolj. Noua entitate intră în atribuţii cu data de 3 ianuarie 2022 şi va fi condusă de un director general numit de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj în condiţiile legii.

Direcția Județeană de Servicii Publice si Utilități Dolj este instituție publică de interes județean, având ca obiect principal de activitate servicii de salubrizare (colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea), utilități publice, pază, alte servicii.

Activitatea Direcției Județene de Servicii Publice si Utilități Dolj, va fi coordonată de secretarul general al județului Dolj.

1 COMENTARIU

Comments are closed.