Conferință a traducătorilor și interpreților profesioniști, la Craiova

0
502

Universitatea din Craiova – Centrul de Cercetare în Domeniul Traducerii şi Terminologiei (TradComTerm) și APIT – Asociaţia Profesională a Interpreţilor şi Traducătorilor organizează la Craiova conferința cu tema „Traducătorul profesionist – actualitate și perspectiv”. Evenimentul se desfășoară astăzi, între orele 9.30 și 17.30, în Sala Aula Magna a Facultății de Drept și Științe Administrative (Calea București nr. 107D). Conferința se adresează în egală măsură traducătorilor și interpreților profesioniști, dar și masteranzilor în specializarea traducere/interpretare, cadrelor universitare sau firmelor de profil. Participarea la eveniment este liberă, însă numărul de locuri este limitat.

Conferinţa „Traducătorul profesionist – actualitate și perspectiv” îşi propune să abordeze tendinţele şi problemele actuale ale pieţei de traduceri și interpretariat, împreună cu direcțiile sale de perspectivă, fiind totodată o ocazie binevenită de diseminare a bunelor practici în domeniu. În plus, evenimentul dorește  să ofere participanţilor soluţii profesionale cu aplicabilitate practică necesare în activitatea de zi cu zi şi să permită, totodată, viitorilor traducători posibilitatea de a se familiariza cu standardele şi instrumentele de tehnologie lingvistică.

Deschiderea lucrărilor are loc astăzi, la ora 9.30, în prezența președintelui Asociaţiei Profesionale a Interpreţilor şi Traducătorilor, George Papadopol, și a prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu – prorectorul Universității din Craiova. În cadrul conferinței vor avea loc dezbateri și prezentări pe teme de actualitate, precum rolul terminologiei în comunicarea de specialitate, dinamica formării profesionale a interpreților, formarea traducătorilor, regimul juridic al traducerilor autorizate/legalizate, platforma integrată de management al documentelor electronice sau utilitatea asigurării de răspundere profesională.

APIT – Asociaţia Profesională a Interpreţilor şi Traducătorilor este o organizaţie neguvernamentală şi nonprofit, înființată în octombrie 2013, în temeiul Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, dobândind personalitate juridică prin înregistrarea în Registrul asociațiilor și fundațiilor la poziţia 42026. Încă de la înființare, APIT a reușit să reunească peste 250 de membri, traducători profesionişti, interpreţi şi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei în baza Legii 178/1997, distribuiți pe mai multe filiale din întreaga țară. Astfel, APIT este în prezent cea mai mare asociație de profil din România.

Scopul său îl reprezintă promovarea pe plan național a profesionalismului şi calităţii în traducere şi interpretariat,  protejarea și promovarea drepturilor și intereselor profesionale ale traducătorilor și interpreților din România. Ca obiective, asociația urmărește promovarea unor standarde de înaltă calitate, precum și a celor mai bune practici în prestarea serviciilor de traducere și interpretariat, ca și optimizarea cadrului legislativ privind organizarea si exercitarea profesiei de interpret și traducător.

În viitorul apropiat, APIT își propune afilierea la organizaţii internaţionale ale traducătorilor, cum sunt Federaţia Internaţională a Traducătorilor (FIT) și Asociaţia Europeană a Traducătorilor şi Interpreţilor Juridici (EULITA). De asemenea, are în vedere promovarea şi elaborarea unor standarde de calificare profesională a interpreţilor şi traducătorilor, respectiv a unui Cod de Etică Profesională, și organizarea, pentru membrii săi, de activităţi de instruire, în scopul actualizării cunoştinţelor şi aptitudinilor acestora, de seminarii şi întruniri regionale şi europene cu asociaţiile profesionale similare.