Angajatorii nu s-au înghesuit la Târgul locurilor de muncă din Craiova

0
162

300 de angajatori din Oltenia au fost contactaţi de Blocul Naţional Sindical, în calitate de partener al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca lider de proiect, în vederea participării la Târgul locurilor de muncă, deschis ieri, la Centrul Multifuncţional Craiova. Din păcate, aceştia nu s-au lăsat convinşi de posibilitatea prezentării ofertei de muncă şi au luat parte într-un număr extrem de redus, de aproximativ 10 ori mai puţin. Angajatorii au prezentat cu acesată ocazie o ofertă destul de timidă, 100 de job-uri, la fel de timidă a fost şi prezentarea, tinerii nefiind interesaţi de locurile de muncă din Oltenia. Parteneri în acest proiect, alături de BNS mai sunt Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, împreună implementând proiectul „Garanţii pentru TINEri!”, unul dintre cele mai ample programe care s-au aplicat în ţară în ultimii 20 de ani pe segmentul de tineret. La eveniment au mai participat Sorin Răducan, prefectul judeţului Dolj şi Nicoleta Miulescu, secretarul Primăriei municipiului Craiova.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, iar în cadrul său, timp de două zile, ieri şi azi se organizează la Centrul Multifuncţional Craiova, între orele 10.00-15.00, un târg de locuri de muncă care va fi dedicat angajatorilor interesaţi să recruteze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. „Suplimentar, aceste târguri de locuri de muncă oferă în premieră un model nou de relaţionare între firme şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin intermediul unui portal ce va permite tuturor persoanelor interesate nu numai din localitatea în care are loc târgul, ci şi din judeţ/regiune sau chiar la nivel naţional să intre în legătură cu angajatorii participanţi. Suplimentar, ne propunem ca prin această abordare extinsă să vă familiarizăm atât pe dumneavoastră, cât şi pe cei tineri cu noile instrumente de tip subvenţii: prima de încadrare şi prima de instalare (prime de mobilitate) puse la dispoziţie de Ministerul Muncii pentru stimularea mobilităţii în piaţa muncii naţională”, a subliniat Dumitru Costin, preşedintele BNS. Acest târg de locuri de muncă va crea şi un cadru de dezbateri între reprezentanţii firmelor şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, MMFPSPV şi partenerilor sociali implicaţi în proiect în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ, instituţional şi financiar dedicat tranziţiei tinerilor de la şcoală la piaţa muncii. Se are în vedere îmbunătăţirea legislaţiei naţionale referitoare la ucenicie, internship, precum şi identificarea de soluţii pentru subvenţionarea unor locuri de muncă dedicate tinerilor.

„Să identificăm pe viitor şi alte oportunităţi interesante”

Liderul Blocului Naţional Sindical a mai spus că se va folosi acest târg de locuri de muncă şi ca pe o oportunitate în consolidarea unor relaţii de parteneriat între organizaţia noastră şi compania dumneavoastră pentru a putea să identificăm pe viitor şi alte oportunităţi interesante pentru ambele părţi, cât şi pentru a vă include în reţeaua naţională pe care o dezvoltăm în cadrul acestui proiect prin intermediul platformei www.garantiitineri.ro. „Participarea în această reţea va oferi avantaje multiple în materie de politici de resurse umane atât în ceea ce priveşte reducerea costurilor firmei cu selecţia şi recrutarea personalului dar şi în vederea identificării de oportunităţi pentru finanţarea din fonduri nerambursabile a unor procese de calificare/recalificare a întregului personal, cât şi pentru finanţarea unor programe de creştere a calităţii profesionale a tinerilor pe care i-aţi dori recrutaţi şi angajaţi în compania dumneavoastră”, susţine Dumitru Costin.

„Este o iniţiativă lăudabilă”

Prefectul Judeţului Dolj a vorbit despre importanţa înfinţării de noi locuri de muncă, în special în rândul tienerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat. „În calitate de prefect al judeţului Dolj, vă felicit pentru organizarea unui târg de locuri de muncă adresat în principal angajatorilor interesaţi să recruteze tineri care nu au absolvit examenul de bacalaureat dar se află în căutarea unui loc de muncă. Totodată, doresc să salut prezenţa preşedintelui Blocului Naţioanl Sindical (BNS), domnul Dumitru Costin, unul dintre cei mai implicaţi lideri sindicali în ceea ce priveşte implementarea proiectelor de sprijin pentru tinerii aflaţi la început de profesie. «Garanţii pentru TINEri!» este o iniţiativă lăudabilă, cu atât mai mult cu cât este vorba despre un proiect cu finanţare din fonduri europene,  întrucât, suntem conştienţi cu toţii că tinerii sunt șansa României, iar într-o societate îmbătrânită aceştia trebuie promovaţi, încurajaţi şi sprijiniţi. Şomajul în rândul tinerilor este o problemă persistentă în întreaga lume, nu doar în ţara noastră, care, în ciuda îmbunătăţirii condiţiilor economice, rămâne la cote foarte ridicate”, a precizat Sorin Răducan.

„Implicarea autorităţilor este vitală”

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a spus că înfiinţarea de noi locuri de muncă, în special în rândul acestei categorii, reprezintă o prioritate pentru Guvernul României, dar încă ne lovim de lipsa de încredere a angajatorilor care nu vor ca posturile oferite de ei să fie ocupate de persoane fără experienţă. Dacă tinerii rămân în afara pieţei muncii pentru o perioadă lungă de timp, pierd din abilităţi,  motivare şi eficienţă, şi se vor integra mai greu atunci când vor găsi, în cele din urmă, oferte potrivite. „Este adevărat că implicarea autorităţilor este vitală pentru susţinerea unei noi generaţii, dar este nevoie şi de o modificarea a mentalităţilor, iar în acest context doresc să-i felicit pe angajatorii care au răspuns invitaţiei dumneavoastră şi au ales să stea la aceeaşi masă cu posibilii viitori angajaţi. Iar aici trebuie amintit faptul că potrivit art. 80 din Legea 76/2002, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ beneficiază de sprijin financiar din partea Guvernului, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat. În final, doresc să le urez succes tinerilor care au venit astăzi aici în speranţa că îşi vor găsi un loc de muncă potrivit competenţelor profesionale dobândite în cadrul procesului educaţional”.