Peste 5,5 milioane de carduri de sănătate au ajuns la asiguraţi

0
344

La doar o lună de când Poşta Română a început distribuirea cardurilor de sănătate, peste 5,5 milioane de asigurați au intrat în posesia documentelor medicale electronice. Aproximativ 4,5 milioane de carduri preluate de Poșta Română se află în prelucrare și vor fi livrate conform graficului.

Rata de distribuire a cardului național de sănătate este în acest moment de peste 85 la sută.  Poșta Română urmează să efectueze servicii de preluare, sortare, transport și distribuire a trimiterilor poștale conținând cardurile naționale de asigurări sociale de sănătate pentru aproximativ 12,5 milioane de carduri tipărite pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani. Ţinând cont de ritmul în care s-a derulat până acum această operaţiune, zilnic sunt preluate în rețeaua poștală câte 6-700.000 de carduri.

Cardul de sănătate, distribuit prin Poştă

Conform protocolului, în termen de 20 de zile lucrătoare de la recepționarea cardurilor de sănătate, Poșta Română se obligă să distribuie cardul de sănătate către asigurați. Cardul de sănătate este înmânat titularului în baza unui act de identitate și a semnăturii de primire. În situația în care, după minimum două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe baza avizului de transmitere, cardul nu a putut fi predat asiguratului, acesta va fi predat casei teritoriale în evidența căreia se află asiguratul.

Avizul pe care operatorul poștal îl lasă la domiciliul asiguratului în cazul în care nu va fi găsit va conține numărul de telefon al factorului poștal, astfel încât asiguratul să îl poată contacta, în vederea stabilirii detaliilor privind modalitatea de distribuire.

Dacă în intervalul celor 20 de zile cardul nu a putut fi predat, asiguratul poate să își ridice personal cardul de sănătate de la casa de asigurări în a cărei evidență se află, după un termen de 10 zile lucrătoare, pe care Poșta Română îl are la dispoziție pentru a preda cardul casei de asigurări. Tipărirea şi distribuirea cardului naţional vor continua în următorii patru ani pentru persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani şi/sau vor dobândi calitatea de asigurat.

Documentul medical va fi obligatoriu

Cardul are inscripţionat numele, prenumele, codul de asigurat şi numărul de identificare. Introducerea de date medicale pe cardul de sănătate se va realiza doar la medicul de familie. Inscripţionarea datelor suplimentare – grupa sanguină, Rh-ul, diagnostic medical cu risc vital şi boli cronice, acceptul exprimat în timpul vieţii pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule după deces – este opţională şi se va face cu acordul în scris al asiguratului sau împuternicitului legal. Această etapă nu este obligatoriu să se realizeze concomitent cu activarea cardului.

După distribuirea cardului naţional, va urma o perioadă în care vor rula în paralel cele două sisteme, pentru ca atât asiguraţii, cât şi furnizorii de servicii medicale să se acomodeze cu această soluţie informatică şi pentru a depista şi a remedia eventualele probleme depistate în funcţionarea acestei soluţii informatice.

Cardul naţional va face dovada calităţii de asigurat şi va confirma prezenţa asiguratului la furnizorul de servicii medicale. Prin implementarea acestui sistem informatic, autorităţile sanitare preconizează că banii din sistemul asigurărilor de sănătate vor fi cheltuiţi mai eficient şi mai transparent. De altfel, unul dintre principalele obiective ale CNAS este ca, începând de anul viitor, toate serviciile medicale să fie validate şi decontate doar prin intermediul cardului naţional.

În judeţul Dolj, distribuirea documentelor electronice a început pe 22 septembrie a.c., urmând să fie predate către asiguraţi nu mai puţin de 459.238 de exemplare. Întreaga operaţiune se va desfăşura în mai multe etape, iar cardurile vor fi livrate cu confirmare de primire, în termen de 20 de zile de la preluare, la locuinţa fiecărui asigurat în baza actului de identitate şi a semnăturii de primire.