Activitatea zilierilor, verificată de inspectorii de muncă doljeni

0
305

În perioada 19 -22 septembrie 2022 se desfăşoară,  la nivel naţional , sub coordonarea Inspecției Muncii „Campania privind verificarea modului de  respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri , republicată , cu modificările şi completările ulterioare”. În Dolj, sunt înregistraţi peste 700 de zilieri, care lucrează la 50 de beneficiari.

Principale obiective ale acțiunilor de control desfășurate în cadrul Campaniei in domeniul relaţiilor de muncă sunt:

– identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri si luarea masurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;

– creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor  zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă ,stipulate de Legea nr.52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr.52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenta a zilierilor si de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia societatea isi are sediul,in termenul legal.

“În vederea realizării obiectivelor campaniei Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj va declanşa acţiuni de control, cu caracter inopinat, la beneficiarii la care se prestează munca necalificată cu caracter ocazional în domeniile prevazute în clasificarea acţiunilor din economia naţională , actualizată şi în  conformitate cu prevederile art.13 din lege. La nivelul judeţului Dolj , un număr de 735 de zilieri (persoane distincte) desfăşoară activităţi necalificate cu  caracter ocazional pentru un număr de 50 de beneficiari. Principalele domenii din judeţul Dolj în care îşi desfăşoară activitatea zilierii :

–  activităţi de alimentaţie (catering),

–  restaurante;

– hoteluri şi alte facilităţi de cazare

–  Agricultură, vânătoare şi alte servicii anexe;

– Creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale

  • Silvicultură”, a precizat Cătălin Mohora, FOTO,  inspector – şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj.